Maandag 20 mei 2019

Op verzoek van enkele leden is het bestuur van de Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven (VRTS) op maandag in vergadering bijeen geweest. Ten aanzien van de verhoging van de energieprijzen vindt ze dat deze eenzijdig is doorgevoerd zonder consultatie van de Energietarievencommissie, de Sociaal Economische Raad (SER), de vakbeweging en de bedrijfslevenorganisaties. De tarieven zijn “killing” voor de Surinaamse middenklasse en kleine en middelgrote ondernemers, die ook onderdeel zijn van de Surinaamse samenleving. Intussen heeft de president gisteren besloten de verhoging voorlopig aan te houden.

‘Naar aanleiding van de geplande protestdemonstraties van vandaag in het kader van de verhoging van energieprijzen en de voorgenomen gang van de regering naar het IMF, delen wij de opvatting dat het IMF-recept in de overgrote meerderheid van landen in de wereld desastreuze gevolgen heeft veroorzaakt voor de betrokken bevolkingen. We roepen de regering daarom op om maximaal gebruik te maken van het Surinaamse kader in Suriname en wereldwijd teneinde een brede maatschappelijke discussie te voeren om op de kortst mogelijke termijn een crisisplan op te stellen om financieel-economisch orde op zaken te stellen in ons land. De mediabedrijven ondervinden afhankelijk van de bedrijfsvoering, het business-model en de cash-flow die mede afhankelijk is van opdrachten afkomstig van de overheid, in meerdere of mindere mate last van de verhoogde energieprijzen, die al dan niet doorberekend worden aan diezelfde overheid. Het bestuur van de VRTS biedt daarom de aangesloten lidbedrijven de gelegenheid om zelf te bepalen of zij van hun democratisch recht gebruik willen maken om mee te doen met de acties van vakcentrale C-47, bedrijfslevenorganisaties en politieke partijen vandaag tegen het financieel-economische beleid van de regering en de plannen richting het IMF’, stelt de VRTS in een verklaring.

‘Wie zijn oor goed te luister legt in de samenleving, constateert dat er geen draagvlak is voor de tweede verhoging van de elektriciteitstarieven binnen een jaar en ook niet voor het samenwerken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), omdat de verwachting is dat dit tot grootschalige armoede onder het Surinaamse volk zal leiden.’ De VRTS roept de beleidsmakers op om terdege rekening te houden met de gevoelens die leven binnen de Surinaamse samenleving.