Zaterdag 23 maart 2019

1 Vorswijk “Lokale kip nog steeds te duurHet verschil in prijs tussen lokaal gekweekte en geïmporteerde kip is volgens Abop- parlementariër Dinotha Vorswijk nog steeds groot. Geïmporteerde kip en kipdelen vormen volgens de politica daarom nog steeds een wezenlijke bijdrage in de vleesbehoeften van grote delen van Surinaamse huishoudens. “Lokale kip is nog steeds te duur. Met deze maatregel treffen wij vooral de armste gezinshuishoudingen, die het juist met geïmporteerde kip moeten doen”, zei de Abop’er dinsdag tijdens de openbare commissievergadering in De Nationale Assemblee (DNA). Aan de orde was de behandeling van het wetsontwerp waarin de invoerrechtenverhoging van kip en kipdelen van 20% naar 40% wordt geregeld. Vorswijk voerde aan dat er een situatie moet worden gecreëerd waar de prijs van lokale kip betaalbaar wordt gemaakt voor alle consumenten, alvorens de invoerheffing van 40% bij wet kan worden geregeld. Zij denkt hierbij aan eigen productie van kippenvoer, aangezien importvoer te duur is. Een zorgwekkende prijs is de vrees bij sommige consumenten dat de prijs van geïmporteerde kip wederom zal stijgen nadat de wet is aangenomen en afgekondigd. Dit, omdat de prijzen reeds al in augustus 2017 zijn verhoogd.

Importkip dekt 60% markt
Volgens Jennifer Vreedzaam (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, is er een groot probleem wanneer ontdekt wordt dat importkip 60% van de markt dekt. Deze 60% bevat volgens Vreedzaam slechts de horecasector en multinationals. Geconcludeerd kan worden dat de lokale kwekers niet in de behoefte op de binnenlandse markt kunnen voorzien. De NDP’er is het mee eens dat kippenvoer een belemmering is op de prijs van lokale kip. Commissielid Ingrid Karta-Bink (PL) vroeg zich af wat precies het probleem is waarom de lokale kwekerijen de behoefte niet kunnen dekken. Zij wilde weten hoe de regering zal garanderen dat er geen kartelvorming plaatsvindt voor het bepalen van 1 kilogram van lokale kip. Vanuit het ministerie van LVV begrijpt zij dat een kilo importkip vooraf al vastgesteld is op SRD 15 per kilo. Lokale kip kost SRD 17,50 per kilo.

Controle import broedeieren
Volgens Karta-Bink moet gewaakt worden dat schaarste niet bewust wordt gecreëerd. Vandaar haar verzoek om controle uit te oefenen op de import van broedeieren. “Door minder te broeden, ontstaat een schaarste. Daarmee stijgt ook de prijs van lokale kip.” De PL’er voerde aan in de periode van Phagwa in 3 dagen tijd de prijs van een kilo kip door de ontstane schaarste van SRD 14,50 naar SRD 20 was verhoogd. Als dit zo doorgaat, zullen wij volgens haar in de toekomst gedwongen vegetariërs worden.

Haast overal staan borden met opschrift ‘slachtkippen te koop’
Mahinder Jogi (VHP) wees het college erop dat er veel risico’s zijn bij het kweken van kip. Een simpel voorbeeld volgens hem is dat een groot aantal van gekochte kuikens kort na de koop door verschillende factoren al doodgaan. Daarnaast komen ook de kosten van kippenvoer, waterbakken, materiaal voor het opzetten van kippenhokken, brandstof voor vervoer en elektriciteit voor het opslaan van geslachte kippen in vriezers bij kijken. “Dit zijn zaken die de kostprijs doen toenemen”, benadrukte Jogi. Het feit dat er haast overal borden staan met het opschrift ‘slachtkippen te koop’ geeft volgens de VHP’er aan dat de behoefte er wel is om in die 25 ton aan slachtkippen te voorzien. De sector zorgt volgens hem om 3000 arbeidsplaatsen bij de kwekers en verwerkers. Dan zijn toeleveringsbedrijven en houtzagerijen niet bijgeteld.

Vergunningen tegen nultarief verstrekt
Jogi beweerde dat er vergunningen aan bepaalde importeurs zijn gegeven om tegen een nultarief kip te importeren. Dit gebeurde volgens hem nadat de beschikking begin september 2017 door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme werd geslagen. De VHP’er is voorstander om de heffing zelf naar 100% te tillen. Hij wilde duidelijkheid hierover hebben.

RGB bereid grond beschikbaar te stellen voor kippenvoerproducenten
Minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) gaf aan te beseffen dat de eigen productie van kippenvoer belangrijk is om de sector naar een hoger niveau te tillen. Zij is bereid grond beschikbaar te stellen voor ondernemers die daarin willen investeren. Vooralsnog kijkt zij uit naar de plannen die investeerders wensen in te dienen, de aanvragen en de haalbaarheidsstudies die zullen worden verricht.

FR