Woensdag 23 januari 2019

Er zijn twee zaken die wij hier zonder uitstel aan de orde wensen te brengen. Ten eerste willen wij de complimenten maken aan een groep jonge Surinamers die in een vereniging de belangen van jongeren behartigen. Ten tweede willen wij u warm maken voor het WK dat vandaag start in Rusland. Er is een vereniging van afgestudeerden, de Vereniging van Minder Draagkrachtige Studenten in Suriname, die opkomt voor de belangen van de Surinamers die net zijn afgestudeerd of op het punt zijn af te studeren. Wij willen deze vereniging en de bestuursleden complimenteren voor de inspanningen die zij zich getroosten om op te komen voor de belangen van de jonge studerende burgers en de net afgestudeerden. Deze vereniging pleit bij de regering voor grond waarop de jongeren een huis kunnen opzetten. De vereniging vereist terecht van de doelgroep dat de mensen zich aansluiten bij de vereniging en actief zijn binnen de vereniging, in elk geval moeten zij kennelijk de contributie betalen. Verder moeten de personen die zich aandienen, niet al in het bezit zijn van een stuk terrein. Is dat het geval, dan zal de vereniging zich niet inzetten voor het toewijzen van een stuk grond. Er zijn al tientallen studenten of afgestudeerden geholpen aan een stuk perceel. De voorzitter van deze vereniging en de bestuursleden, maar zeker ook de contribuerende leden die geven een enorm signaal en een groot voorbeeld van wat bedoeld wordt met democratie, met decentralisatie van bestuur en met burgerrechten. De burgerij moet actief worden en zich bundelen om dan collectief op te komen voor legitieme belangen. Elke burger heeft recht op een stuk terrein ten minste om erop te kunnen bouwen, dat staat opgenomen in de Landhervormingsdecreten uit de jaren ’80. De bedoelingen moeten zuiver en oprecht zijn en het dienen van het algemeen belang moet duidelijk te herleiden zijn. Zo moeten ook ouders, patienten, consumenten, landbouwers en veetelers zich verenigen en opkomen voor hun legitieme belangen. De vereniging is bezig met een heel belangrijke activiteit namelijk het helpen om de bestaanszekerheid van het jong kader te versterken. Suriname moet namelijk het kader behouden en voorkomen dat het kader weggaat naar het buitenland. Als er huisvesting en banen zijn en de lonen niet te laag zijn, kunnen wij het jong kader behouden. Als het een hele opgave wordt om te bouwen en als men werkloos blijft, zal dat ertoe leiden dat men geneigd zal zijn om weg te trekken. De regering moet de vereniging helpen in haar doelstellingen. De vereniging heeft getoond om heel concrete resultaten te boeken en dat ze serieus is. We hopen dat meer studenten en afgestudeerden zich aansluiten bij de vereniging en dat iedereen wordt geholpen, zodat de vereniging zich kan storten op de huizenbouw.
Vandaag begint in Rusland het WK voetbal waarnaar miljarden wereldburgers elke dag zullen kijken tot de finale op 15 juli 2018. Suriname is er niet bij, evenmin andere landen uit de Caricom. Suriname is er niet bij omdat het land zichzelf geen eerlijke kans geeft en vanuit een vals chauvinisme zich te pletter loopt tegen regionale landen die een grotere bevolking hebben en hun internationale lijnen goed kunnen mobiliseren. Onze jongens zijn goed, maar niet goed genoeg voor internationale glorie. De houding is niet goed, het lichaam is zwak, de geest begeeft het te snel. Er wordt niet goed gegeten. Suriname kan het WK bereiken als de jongens uit ‘P’tata’ worden ingezet. De mannen uit Suriname houden niet van de mannen uit P’tata omdat op het veld ze het moeten afleggen tegen deze jongens. De vrouwen kiezen op het veld ook eerder voor de Euro-jongens. Dat zorgt voor een rivaliteit en een afkeer dat zich wijdverbreid voordoet op het veld, maar de SVB is niet in staat om zich los te maken van het veld. Er zijn weer landen op het WK die gebruik maken van de krachten in de diaspora. We noemen in de eerste plaats Marokko, maar ook Tunesie. Dat zijn slimme landen die economisch voordeel halen door internationaal zichtbaar te worden. In Suriname zijn we nog primitief bezig en kent men de economische waarde niet van het zichtbaar zijn op bijvoorbeeld een WK. Opvallend is het voorbeeld van het land Rwanda, een Afrikaans land dat een behoorlijke economische groei doormaakt. Dit land heeft 30 miljoen USD betaald om het hele komende seizoen de naam van het land vermeld te hebben op de shirt van de topclub Arsenal uit de Premier League (Engeland). De reclame ‘Visit Rwanda’ zal duidelijk op een der mouwen van de shirt van Arsenal afgedrukt staan in het seizoen 2018/2019. Dat moet ertoe leiden dat meer toeristen het land aandoen en dan is die 30 miljoen USD snel terugverdiend. Alhoewel de armoede in Rwanda niet uitgeroeid is en nog voorkomt, is zichtbaar dat het land grote stappen voorwaarts maakt. Surinamers hebben de neiging om in grote getale te ‘kraken’ voor Brazilie, Argentinie, Duitsland en Spanje en ook nog de Afrikaanse landen, maar Suriname moet in staat zijn om het WK te bereiken. Het bereiken van het WK moet als een economische doelstelling worden aangemerkt en het is voor ons haalbaar. Laat Marokko voor ons een les zijn.