Donderdag 24 januari 2019

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft op 7 februari een brief ontvangen aangaande de kwaliteitsdienstverlening binnen de gezondheidssector. In de brief heeft het ministerie van Volksgezondheid gesteld dat om de kwaliteitsdienstverlening en de duurzame zorg voor de samenleving te blijven garanderen, besloten is dat het ministerie in dit kader een vorm van regulering en ordening wil brengen binnen de sector. Er zal om dit uit te voeren samen met de verzekeringsmaatschappijen gewerkt worden. Er is afgesproken om een analyse te doen plaatsvinden naar alle verrichtingen van specialisten en de performance van huisartsen als gate keepers van de eerstelijnszorg. Deze analyse zal geschieden via de verzekeringsmaatschappijen op de aanvraag van het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie gaat ervan uit dat de vereniging geen bezwaar zal tonen en open staat om de regulering en de ordening gezamenlijke tot stand te brengen. Zij kijkt dan ook uit naar een constructief overleg met alle actoren in de komende maanden.

In een gesprek met de ondervoorzitter van de VMS, Fitzgerald Gopie, was deze min of meer niet blij rond het uitlekken van de brief gericht aan de VMS. De ondervoorzitter stelt dat de brief inderdaad is ontvangen en dat de VMS inmiddels een antwoord heeft geformuleerd en ook heeft verstuurd richting het ministerie. Gopie wilde echter de inhoud van deze brief niet prijsgeven. Hij gaf aan dat degene die het van uit het ministerie nodig achtte de brief te doen uitlekken, geen half werk moet doen en dan ook de reactie van de VMS, die ook per brief is gestuurd, moet laten uitlekken.

NK