Donderdag 21 juni 2018

1Volksgezondheid-minister  PengelDe overheid zal geen enkele patiënt of ziekeninstelling in de kou laten staan. Waar nodig zal zij altijd inkomen met extra financiële middelen”, zei Volksgezondheid-minister Patrick Pengel dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). Pengel voerde aan dat overheidsziekenhuizen oorspronkelijk sinds de invoering van de Wet Nationale Basiszorgverzekering geen subsidies meer ontvingen. Toch heeft de regering gemeend om in deze herstructurering en het feit dat de ziekenhuizen de ondersteuning nodig hebben een bedrag van SRD 28.522.000 te reserveren voor dit jaar.

Volgens de bewindsman is de overheid de ziekenhuizen altijd tegemoetgekomen wanneer aan de bel is getrokken. “De financiële problemen hebben geleid tot een structureel probleem, waardoor ziekenhuizen leningen tegen hele hoge rentetarieven moesten afsluiten met boeterentes tot gevolg. De overheid zal de ondersteuning blijven bieden. Waar het noodzakelijk is, zullen wij meer dan die SRD 28 miljoen uitgeven”, stelde de minister. Volgens hem gaat de regering er ook van uit dat de financiële hervorming zal worden doorgevoerd in de komende twee jaren. Het is volgens hem absoluut niet de bedoeling dat patiënten geen medische hulp krijgen. “Wij zullen alles met de ziekenhuizen bespreken en niemand in de kou laten staan”, aldus de minister. De bewindsman reageerde op een opmerking van VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien. Volgens de parlementariër schetst de bewindsman steeds een positief beeld over de gezondheidszorg, terwijl patiënten medische behandelingen geweigerd worden. Ook verschillende operaties kunnen door gebrek aan financiële middelen niet uitgevoerd worden. Volgens de politicus is het de taak van de regering om zekerheid te geven aan het volk.

Subsidies op tijd betalen een uitdaging
Wat de subsidies en bijdragen betreffen, is volgens Pengel tot en met eind juni op de meeste posten meer dan 50% reeds gerealiseerd aan overheidsbijdrage. Een uitschieter hier is het Staatsziekenfonds, waar meer dan de helft van de begroting reeds is gecommitteerd en betaald. “Het is prioriteit dat wij deze subsidies zo goed als mogelijk blijven toekennen aan de parastatalen, zodat hun operaties niet stagneren. Met name in de primary healthcare, RGD en Medische Zending, maar ook het Surinaams Rode Kruis dat op dit moment kampt met heel veel achterstallige betalingen van ziekenhuizen. De overheidsbijdrage zal nog belangrijker zijn voor dit soort instellingen”, stelde de minister. DOE-parlementariër Carl Breeveld vroeg aan de minister of hij de garantie kon geven dat late betalingen van subsidies aan belangrijke instellingen nu tot het verleden zal behoren. Volgens de politicus hebben verschillende instellingen de afgelopen maanden bij het parlement moeten aankloppen alvorens stappen door de regering zijn ondernomen om de mensen uit betalen. Het ministerie zal volgens Pengel er alles aan doen om zaken ready te maken voor de betaling. “Het is een uitdaging”, aldus de minister.

Medische behandeling in het buitenland
Wat de programma’s ziektebestrijding en preventie betreft, zal bij de Armulov-regeling het onderdeel voor het uitzenden voor medische behandeling in het buitenland worden toegevoegd. Hiervoor is de begroting van Volksgezondheid met een bedrag van SRD 20 miljoen toegenomen. Het bedrag is volgens de bewindsman gebaseerd op een prognose van het uitzenden van ongeveer 60 patiënten. Het gaat hier met name om kinderhartoperaties en kankertherapieën die niet mogelijk zijn in Suriname.

Bouw Academisch Medisch Centrum prioriteit
Het ministerie heeft volgens de minister verschillende infrastructurele projecten, die zij dit begrotingsjaar wil realiseren. Het belangrijkste is het bouwen van het Academisch Medisch Centrum (AMCSU). Bij institutionele versterking is voor het ministerie het belangrijkste de financiële herstructurering van de ziekenhuizen. Daar zal zij zich meer gaan ficussen op de structuur, potentiele schuldovernames en financiële injectie.

FR

Meer Binnenlands Nieuws