Woensdag 15 mei 2019

1Vissen meest bedreigde dieren in Suriname1In 2016 zijn er 123 amfibiesoorten (koudbloedige dieren) geregistreerd in Suriname door de Nationale Zoölogische Collectie. Het meest soortenrijk zijn de in de nacht actieve boomkikkers. Amfibieën worden verzameld voor de handel. Alle pijlgifkikkers komen voor op de kooisoortenkalender. Dat er nog soorten worden gevonden, is zeker niet uitgesloten. Een recent voorbeeld hiervan was na het milieueffectenonderzoek van Rosebel Goldmines NV te merken. Het bedrijf heeft in het Saramacca-gebied mogelijk voor de wetenschap 6 nieuwe diersoorten soorten ontdekt (2 kikkers, 1 hagedis, 2 meervallen en 1 cichlide). Eén komt voor op de International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) lijst.

NZCS registreerde in 2016 ook 180 reptielsoorten in Suriname. Reptielen zijn koudbloedige gewervelde dieren met een geschubde huid die eieren leggen. Reptielen worden gedood als ongedierte, bejaagd voor hun huid en vlees. Schildpadeneieren worden verzameld en schildpaden gaan door visnetten.

Er zijn voor zover bekend in totaal 196 soorten zoogdieren in Suriname. Zoogdieren zijn warmbloedig en krijgen jongen die gezoogd worden. Ze zijn algemeen vertegenwoordigd in regenwouden, savannes, cultuurgebieden, kreken en rivieren. Op deze dieren worden gejaagd voor de handel in wilde dieren en hun vlees. In Suriname zijn er in totaal 1985 diersoorten beschreven. Sinds 2012 zijn er een aantal diersoorten bijgekomen. Het getal steeg van 1862 in het jaar 2012 naar 1985 in 2017. Hiertoe behoren niet alleen de voornoemde diersoorten, maar ook vogels, zeevissen en zoetwatervissen.

Bedreigde gieren
Volgens de lijst van de International Union for Conservation of Nature heeft Suriname geen uitgestorven en ook geen uitgestorven soorten in het wild, maar zijn er wel ernstig bedreigde en bedreigde soorten dieren in het land. Het blijkt dat vooral vissen het overgrote deel van de bedreigde diersoorten zijn in Suriname. Waar in 2013 26 soorten bedreigd waren, bleek dit getal in 2017 te zijn gestegen naar 32 soorten. In totaal waren in 2017 57 diersoorten bedreigd.

Beschermde diersoorten
Het aantal van 43 zoogdieren, 6 soorten reptielen, 1 amfibie en 6 haaisoorten zijn in Suriname volledig beschermd. Daarnaast zijn er ook 57 volledig beschermde vogels in het land. Alle reigersoorten, snippen, roofvogels en toekansoorten zijn beschermd. Onder beschermde dieren verstaan wij alle soorten zoogdieren, vogels en schildpaden en nader bij wet te noemen diersoorten welke behoren tot een in Suriname in het wild levende soorten. Dit met uitzondering van het jachtwild, kooidiersoorten en overwegend schadelijke diersoorten. De Jachtwet is een wet die beoogt de in het wild levende dieren te beschermen door jacht te reguleren. Volgens de Jachtwet van 1954 komen er vier categorieën van in het wild levende dieren voor, te weten beschermde dieren, jachtwild, schadelijke diersoorten en kooidiersoorten. De jacht is voldoende gereguleerd, maar in de praktijk blijkt het moeilijk om besluiten toe te passen.

Kavish Ganesh