Dinsdag 19 februari 2019

1VHP start met Meet the People Campagne (1)Het startsein voor de landelijke VHP Meet The People (MTP) campagne, onder leiding van voorzitter Chan Santokhi, is op 3 augustus gegeven in het rijstdistrict Nickerie, waarbij verschillende ressorten zijn aangedaan. The meet the people campagne wordt in alle districten gehouden, dus het heeft een landelijk karakter. De essentie van de campagne is om de politieke bewustwording op gang te brengen bij de samenleving. Met deze bewustwordingscampagne worden de mensen voorgehouden dat de macht om verandering te brengen bij het volk ligt. Als de mensen een beter beleid willen, moeten ze betere leiders kiezen voor het land en die keuze moeten zij zelf maken. Met deze campagne wordt ook de betrokkenheid van de ressorten gestimuleerd om gebruik te maken van hun democratisch recht, namelijk het stemrecht.
Indien de samenleving verandering wenst in landsbestuur moet zij wel naar de stembus gaan en de juiste keuze maken bij de algemene verkiezingen van 2020. Niet gaan stemmen is geen optie, want dan gaat een stem verloren, terwijl die ene stem een wezenlijk verschil kan uitmaken in de besluitvorming. De VHP-boodschap is: ‘Kies voor de redding van Suriname! Verlies geen hoop, VHP is de redding voor Suriname’.
Op zaterdagmorgen is er ook een spontane mini meet the people campagne op de openbare markt te Nieuw- Nickerie gehouden. De problemen waarmee de verkopers en bezoekers te kampen hebben, zijn in kaart gebracht. De mensen op de markt waren zeer enthousiast en willen dat er nu een verandering komt in deze slechte situatie. In Nickerie West is er een VHP informatie- centrum in gebruik genomen, waarbij de samenleving informatie kan inwinnen over de komende verkiezingen van 2020 en ook over alle activiteiten die door de VHP ontplooid zullen worden.