Vrijdag 22 maart 2019

2 VHP nog geen voorstander van  Digitaal StemmenWel voorstaander van elektronisch tellen van stemmen

De aangelegenheid van digitaal stemmen moet volgens de VHP goed worden onderzocht voor wat betreft de bijdrage om de verkiezingen te verbeteren in termen van betrouwbaarheid, efficiëntie en kostenverlaging. Dit gaf de partij mee als inzicht met betrekking tot de voorstellen tot wijzigingen in de Kieswet voor Suriname. Vooral het aspect van betrouwbaarheid verdient volgens de partij aandacht, mede gelet op de internationale ontwikkelingen/gebeurtenissen in dit verband. Ook het aspect van de mogelijkheden van de technische voorziening en de training/voorlichting van de kiezers en de bij de verkiezing betrokken personen en instanties is van groot belang.

Enkele gebieden van aandacht bij een eventuele introductie zijn: een moeilijke landelijke haalbaarheid door onder andere het ontbreken van de infrastructuur en de lage internetsnelheid. Er zullen ook veel trainingen nodig zijn. Veiligheidsproblemen behoren ook tot de issuevelden. Het is volgens de VHP haast onmogelijk om een database te beveiligen, die niet toegankelijk is voor hackers. Zelfs de VS heeft hier problemen mee. De partij heeft moeite met de betrouwbaarheid van het systeem. Digitaal stemmen verstaat zich volgens het best met een terugtredende overheid.
De VHP is in principe geen tegenstander van digitaal stemmen, maar vindt dat het primair en centraal belang is “vereenvoudig de verkiezingen en vergroot de betrouwbaarheid, werk daarna aan digitaliseren. Als het moment daar is, draai eerst een pilot simultaan met het bestaande systeem in één ressort of district, voorafgaand aan de verkiezingen.” Wat zij wel als optie in overweging gaf, is het elektronisch tellen van de stemmen. Het tellen voltrekt zich in bijzijn van het publiek en kan zo nodig handmatig gecontroleerd worden. Dit zal het telproces en de bekendmaking van de uitslag aanmerkelijk kunnen versnellen.

Kavish Ganesh

Meer Binnenlands Nieuws