Donderdag 24 januari 2019

Wereldwijd wordt er op deze speciale dag stilgestaan bij de positie van de vrouw. Internationale vrouwendag is een dag die een lange en besproken geschiedenis kent. Een dag die symbool staat voor vrouwen die zich, overal ter wereld, met elkaar verbinden. Een dag die vrouwen het recht schenkt hun stem te laten horen. De VHP gendercommissie heeft drie markante vrouwen geïnterviewd i.v.m. de Internationale Dag van de Vrouw.

DNA-lid Krishna Mathoera: ‘Vrouwen zijn zwak en machteloos’. Dat is een verkeerde opvatting, vrouwen worden aangepraat dat ze zwak en machteloos zijn. De vrouw heeft onmetelijke potenties, de wereld zit vol met voorbeelden van vrouwen die elke dag geschiedenis schrijven. Ook in Suriname heb je sterke vrouwen die op hun gebied uitblinken.
Van rechters tot medici, officieren, hoogleraren, ondernemers, leerkrachten, verpleegsters maar ook gewoon de simpele huisvrouw. De vrouw die met kunst en vliegwerk elke dag brood op tafel legt. Aan alle vrouwen breng ik een ode. Maar op deze dag van de vrouw gaat mijn hart naar een speciale vrouw die werkt als schoonmaakster bij Justitie en Politie.
Een moeder die om 04.00 uur opstaat, kookt, de bromfiets pakt, van zes tot zeven uur krant verkoopt. In de middag doet ze nog een bijbaan, en zij is niet de enige. Deze vrouwen cijferen zichzelf weg ten gunste van hun dierbaren. Zij nemen hun verantwoordelijkheid waar anderen falen dat te doen.
Deze groep vrouwen, die ogenschijnlijk vergeten zijn, maar die respect en waardering verdienen voor hun werkzaamheid, doorzettingsvermogen en voor hun strijd tegen erbarmelijke omstandigheden. Deze vrouwen zijn de ware helden.”

Ahilia Welles: Hoe heeft u als vrouw die Dja- Dja Uma ondersteund? En ja……ook al bent u een vrouw, de vraag is ook naar u gericht. Wat heeft u voor u zelf gedaan om die Dja-Dja Uma te blijven? Wij Uma’s maken veel mee, meisjes die mishandeld en of misbruikt worden, leerkrachten die ontslagen worden, verpleegsters die hun salaris niet op tijd krijgen, leerkracht die in elkaar getimmerd wordt door leerling of ouder.
Alleen staande moeder die haar kinderen probeert te verzorgen door 3 banen op na te houden en daardoor haar gezin verwaarloost. Huisvrouw die elke dag wordt beledigd of geslagen en toch ervoor zorgt dat haar man en kinderen schone kleren hebben en op tijd eten krijgen. Buurvrouw die oud of gehandicapt is en geen bezoek meer krijgt van de buren of familie, leerlinge die voor zichzelf moet zorgen, want ouders wonen in het binnenland.
Laten wij vandaag tijd besteden aan deze Uma’s, gaat u naar u collega, buurvrouw, zus, moeder of tante. Geef haar een welgemeende brassa en ondersteun haar waar het kan. Als volgend jaar weer vrouwendag is, en wanneer ik u weer die vraag stel: wat is uw bijdrage geweest voor de vrouwen, moet u mij dan een hele waslijst kunnen geven san joe doe. Elke Dja-Dja Uma krijgt een welgemeende brassa, laten wij elkaar blijven poweren en waarderen.

Krishna Bajnath, voorzitter van Stichting SARI: “In verband met de ‘Internationale Dag van de Vrouw’ wil ik alle vrouwen maar in het bijzonder de Nickeriaanse vrouwen feliciteren, en hen een bezinningsvolle dag toe wensen. Na langer dan 100 jaren is het wereldwijd vrouwen niet gelukt hun doel te bereiken voor gelijke rechten.
In Suriname zijn er ook vele vrouwen die academisch geschoold zijn en dan nog niet de posities krijgen binnen onze maatschappij. Huiselijk geweld, incest en seksueel misbruik vinden nog steeds plaats. Binnen de politiek zien wij dat vrouwen ondanks hun harde veldwerk niet de juiste plek toegewezen krijgen. Advies naar de vrouwen is om zich te bundelen en gezamenlijk voor hun rechten op te komen”.
De VHP en haar Gendercommissie wensen de totale Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder de vrouw, een bezinningsvolle Internationale Dag van de Vrouw toe.

VHP gendercommissie