Donderdag 24 januari 2019

2zxDa-7b4eI-1Het Chinese jaar Huangdi 4715, het Jaar van de Hond, begint op vrijdag 16 februari 2018. Ook bekend als het Lentefestival of Lentefeest, behoort het tot een van de belangrijkste Chinese feestdagen. Het Chinees Nieuwjaar en de daaropvolgende twee dagen wordt door vrijwel alle Chinezen in de wereld gevierd, waar ze zich ook gevestigd hebben.
Volgens de Chinese astrologie zijn zij die onder het teken van de hond zijn geboren eerlijk, betrouwbaar, beschermend, grootmoedig in hun liefde zeer rechtvaardig. Zoals de hond zelf, zijn zij graag thuis, en hebben hun familie lief boven alles.
Voor de Volksrepubliek China zelf is het ‘Jaar van de Hond’ een jaar waarin idealen richtinggevend zijn en meer samenwerking in harmonie hen zal vooruithelpen. Ook zal er meer aandacht gegeven worden aan de gezondheidszorg.
De samenwerking met de Volksrepubliek China vindt plaats op verschillende niveaus: politiek, parlementair, sociaaleconomisch en cultureel. De voorzitter van de VHP had als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, vorig jaar tezamen met andere DNA leden een bezoek gebracht aan de volksrepubliek China.
Dit in het kader van een uitwisselingsprogramma tussen de parlementaire commissies van Buitenlandse Zaken van beide landen. Dit bezoek had als doel het verdiepen en verder uitwerken van samenwerking tussen DNA en het Congres van de Volksrepubliek China.
Vorig jaar had de VHP ook een ‘High Level dialoog van CPC met meer dan 300 politieke partijen over de gehele wereld, bijgewoond in Beijing. De focus was de verantwoordelijkheid van politieke partijen om te werken aan een toekomst voor een betere wereld. De ‘Party to Party’ samenwerking tussen VHP en CPC zal in de komende tijd verder worden uitgewerkt.
Bij de intrede van dit Chinees Nieuwjaar, het ‘Jaar van de Hond’, spreekt de VHP de wens uit, dat wij allen samen het ‘Jaar van de Hond’ kunnen vieren en zodoende de eigenschappen van de hond samen waar maken in het belang van vrede, rechtvaardigheid, ontwikkeling, welvaart en welzijn, maar ook in het belang van de veiligheid voor de burgers van ons land.
De relatie tussen Suriname en de Volksrepubliek China is een goede en vriendschappelijke relatie. De Volksrepubliek China is voor Suriname een belangrijke ontwikkelingspartner geworden. Vanuit wederzijds belang en wederzijds respect draagt de volksrepubliek China op verschillende manieren bij aan de nationale ontwikkeling van ons land.
De Chinese gemeenschap maakt zonder meer een belangrijk deel uit van de Surinaamse bevolking. Zij bekleden verschillende functies in de samenleving. Ze zijn goed geïntegreerd in onze samenleving, spelen niet alleen een grote rol in sociaal economische ontwikkeling, maar ook in de opbouw van de harmonieuze multiculturele samenleving in Suriname.
De VHP als politieke organisatie koestert eveneens een goede samenwerking met de Volksrepubliek China en de Chinezen in Suriname. Uit dien hoofde is ter gelegenheid van 164 jaar Chinese Immigratie een krans gelegd door voorzitter Chan Santokhi waarbij de vriendschappelijke band met Volksrepubliek China werd benadrukt.
De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) wenst de gehele samenleving, maar in het bijzonder de Chinese gemeenschap, een gelukkig Chinees Nieuwjaar toe. Zij brengt een proost uit op een gezond, voorspoedig en vruchtbaar jaar waarin de vriendschap tussen Suriname en de volksrepubliek China verder mag bloeien.