Zaterdag 23 maart 2019

IMG-20180316-WA0224Na een rustperiode van bijkans 4 maanden ter evaluatie van de gang naar het binnenland en consolidatie van de toen ingerichte structuren heeft de Vooruitstrevende Hervormings-Partij(VHP)haar politieke werkzaamheden in het boven Suriname gebied hervat.

De structuren die toen werden opgericht hebben door de wijziging van de statuten van de partij op zondag 11 maart j.l nu de gelegenheid om een legale status te verkrijgen en daardoor stemrecht te verwerven op ons eerstvolgende Partijcongres. Ze kunnen nu dus ook meebeslissen en meedenken voor de partij, vooral in zwaarwichtige zaken.
Nu is het dus tijd om met grote voortvarendheid gehoor te geven aan de roep vanuit het binnenland en de lange waslijst van aanvragen af te werken.

Op vrijdag 16 maart vertrok een 25 man tellende delegatie onder leiding van VHP-voorzitter Chan Santokhi richting Kambaloea en Dan, alwaar de 2 eerste kernen voor het weekend werden geïnstalleerd. In totaal zullen er in 5 dorpen structuren worden neergezet na wekenlange voorbereidingen in de zin van krutu’s met de dignitarissen en registratie van aspirant-leden van de VHP. Tevens zal de delegatie in een aantal dorpen alwaar de partij reeds structuren heeft, beleefdheidsbezoeken afleggen en nagaan wat de stand van zaken is van de aldaar reeds geïnitieerde projecten.

Voor personen die zich om welke reden dan ook in Paramaribo en omstreken moesten vestigen, zullen er ook functionele kernen die gelieerd zijn aan de kernen van de dorpen van afkomst worden geïnstalleerd. Zo bewaart de VHP de eenheid onder de dorpelingen en kunnen zij opkomen voor de belangen van hun dorp. Ook zorgt de VHP er dus voor dat jongeren in Paramaribo het contact met hun in het dorp achtergebleven ouderen niet verliezen en zich mede inzetten voor de ontwikkeling van hun dorp van afkomst.