Dinsdag 21 mei 2019

De agrarische raad van de VHP voert agrarische pilot projecten uit in Suriname. De VHP is ook in het district Marowijne met haar pilot-projecten. Deze projecten worden gecoördineerd door Jason Bakker en Roependra Mahabir. Het doel is dat boeren worden voorzien van plantmateriaal en kennis en kunde.
De boeren worden getraind en begeleid in het plantklaar maken van hun terrein, het planten en gewas verzorging. Ook de afzet wordt in orde gemaakt. Het eerste pilot project is op initiatief van Miguel Abaas op zondag 17 februari jongstleden uitgevoerd te Peto- Ondro in het district Marowijne. Zulke pilotprojecten worden nog op 2 andere locaties uitgevoerd in het zelfde district.
Met deze projecten wil de VHP-familiefarming, zelfredzaamheid en ondernemerschap promoten. We zien blijde gezichten van de mensen omdat zij zich ervan bewust zijn dat ze later tot ondernemers kunnen ontpoppen en met de koni van de VHP kunnen ze zelf geld verdienen. De weg naar eigen ontwikkeling is geopend. VHP is meer dan alleen een politieke partij. Dit is de nieuwe VHP, de Orange Movement.