Maandag 22 april 2019

Assembleeleden die gedurende hun eerste termijn, dus voor de eerste maal aanzitten in het parlement, voor deze groep volksvertegenwoordigers pakt de vervroegde verkiezingen die door enkele politici zijn aangekondigd niet zo gunstig uit, tenzij er wijziging van de wetgeving plaatsvindt.

Dagblad Suriname sprak met politiek analist Hardeo Ramadhin. Hij wijst erop dat assembleeleden, die gedurende een regeringstermijn, dat wil zeggen gedurende 5 jaren, hebben gefunctioneerd, bij het bereiken van de leeftijd van 55 jaar een pensioen krijgen. En dit bedrag betreft 50 percent van hun bezoldiging. Feit is dat zij voor een periode van 5 jaren gewerkt moeten hebben. Voor politici die gedurende hun eerste termijn in het parlement zitten, zal hiervan geen sprake zijn indien er vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven.

Lotto twee keren winnen
‘Je moet de lotto 2 keren winnen’, drukt de politiek analist het komisch uit. Dit houdt in dat assembleeleden, die gedurende 2 termijnen of meer aanzitten als volksvertegenwoordigers, meteen hun pensioen ontvangen. Het betreft geen 50 maar 100 procent van hun bezoldiging. En zij hoeven de leeftijd van 55 jaar niet bereikt te hebben. Zij krijgen meteen hun pensioen ongeacht hoe jong deze politici zijn.

Asha Gajadien-Bhagwat