Woensdag 22 mei 2019

Op de foto van links naar rechts: Thea Bonse, Regina Mahadewsing, Shirley Tamrin, Ewald Levens, Shanti Venetiaan, Shanine Sjauw Koen Fa en Sanjay Autar

Op de foto van links naar rechts: Thea Bonse, Regina Mahadewsing, Shirley Tamrin, Ewald Levens, Shanti Venetiaan, Shanine Sjauw Koen Fa en Sanjay Autar

Op zaterdag 16 februari 2019 is bij acclamatie een nieuw bestuur van de Surinaamse Vereniging van Wiskunde– en Rekenleraren (SVWR), onder leiding van Shanti Venetiaan, gekozen. Daarvoor deed de penningmeester verslag over het verenigingsjaar 2018. Staande de vergadering werd het voorstel van de verificatiecommissie om decharge te verlenen aan het bestuur Levens door de algemene ledenvergadering overgenomen. Reeds op 16 april 2018 bij de viering van het tienjarig bestaan van de SVWR had Ewald Levens, de toenmalige voorzitter, te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Na ruim elf jaar de SVWR op dit niveau gediend te hebben, vindt hij het welletjes.

Op 9 maart 2019 vond de overdracht plaats ten overstaan van de leden van het zittend en het komend SVWR-bestuur. Daarbij bedankte Venetiaan de aanwezige leden van het oud-bestuur, Ewald Levens en Shanine Sjauw Koen Fa, voor al het werk dat zij afgelopen jaren hebben verzet. Het nieuw gekozen bestuur bestaat uit de leden Shanti Venetiaan (voorzitter), Shirley Tamrin, Regina Mahadewsing, Thea Bonse en Sanjay Autar. De dames zijn allen verbonden als docent aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, terwijl Autar wiskundedocent is op het FHR.

Bij de overdracht is zowel door het voormalige als het huidige bestuur benadrukt om de drie commissies te behouden, die verantwoordelijk zijn voor de jaarlijkse basisactiviteiten van de SVWR. Het gaat om de Commissie Workshops/Trainingen (onder Ewald Levens), de Commissie Wiskunde-Olympiade voor mulo-leerlingen (onder Irwin Hidalgo) en de Commissie Math Battle voor vwo–leerlingen (onder Shanti Venetiaan).