Woensdag 15 mei 2019

Kantonrechter Danielle Karamatali heeft maandag de verdachte Ryan B. voorlopig in vrijheid gesteld. Deze verdachte heeft reeds drie maanden in detentie doorgebracht wegens diefstal c.q. verduistering van een zaagmachine. Behalve dit feit wordt hem ook nog verduistering van een partij dieselolie verweten. De magistraat hoorde de verdachte na de voordracht van de zaak kort omtrent de beschuldigingen. De verdachte werkte als houthakker voor de aangever. Hij ontving SRD 35 om een boom om te hakken. Volgens de aangever heeft de verdachte de machine weggenomen. De verdachte verklaart dat hij altijd correct heeft gehandeld. In opdracht van zijn werkgever had hij ene J. verteld waar hij de zaagmachine had verborgen in het bos. Volgens de verdachte was het zijn gewoonte om na zijn werkzaamheden de machine los te koppelen. Hij haalde de ketting en het blad van de machine weg en deze twee onderdelen bewaarde hij in het kamp en de machine bleef onder een boom, alwaar het volgens de verdachte een veilige plek was. Hij heeft in opdracht van zijn werkgever aan J. verteld waar hij de machine had bewaard. Hij verzekerde de rechter dat hij nooit de bewaarplek zou doorgeven indien zijn werkgever dat niet specifiek aan hem had gevraagd. J. is ook gehoord bij de politie. Hij verklaarde dat hij de eerste dag vanwege het late uur niet meer is gaan zoeken. En de twee de dag moest hij terug naar de stad en heeft niet meer gezocht naar de machine. Vanwege twijfel heeft de rechter de vrijheidsbeneming van Ryan opgeheven. Op 25 maart wordt de behandeling voortgezet. Ryan is aangezegd op die dag aanwezig te zijn.

Saskia Bandhan