Dinsdag 19 maart 2019

Kantonrechter Cynthia Valstein-Montnor heeft woensdag drie getuigen gehoord in de strafzaak tegen de verdachte Nadima H. Aan deze verdachte zijn diverse strafbare feiten tenlastegelegd, te weten diefstal, valsheid in geschriften, verduistering en het onttrekken van goederen aan beslag. Op de zitting waren van de vier opgeroepen getuigen drie verschenen. De eerste getuige betreft de benadeelde van de valsheid. De tweede getuige heeft zich beroepen op de benadeling van de onttrekking van het beslag en de derde getuige betreft een verbalisant die belast was met het onderzoek. Uit de getuigenverklaringen is gebleken dat er geen belang is in deze zaak, want er is geen sprake van verduistering of onttrekking aan het beslag. Door een kort-geding-vonnis is er reeds een oplossing in deze zaak gekomen.
Advocaat Murvin Dubois merkte op dat er een vonnis is van de rechter in kort geding. De rechter in het kortgeding heeft besloten dat de verdachte de goederen terug moet krijgen en dat zij vrije toegang tot die goederen mag hebben. Het gaat om DAF-trucks, loaders en goederen van bouwmaterialen. Verder blijkt dat de getuigen niet de eigenaren zijn van die goederen, maar dat rechtspersonen de eigenaren zijn. Het vonnis van de rechter in kort geding geeft aan dat de verdachte de rechtmatige bezitter is van die goederen. De verdachte Nadima is niet aangehouden in deze zaak. Op 16 mei wordt het getuigenverhoor voortgezet.

Saskia Bandhan