Vrijdag 22 maart 2019

De Stichting 8 December 1982 constateert decorumverlies bij de president op de laatste persconferentie. De reden van de bekende stijl en inhoud van zijn presentatie is van belang om als mensenrechtenorganisatie en medestaander van behoud en versterking van de rehtsstaat op zijn plaats te reageren. De president heeft de reputatie van de procureur-generaal als lid de rechterlijke macht proberen te vernietigen door hem te betichtigen als degene die de rechtsgang in het 8 het moordproces wilde stoppen. De pg heeft deze beschuldiging resoluut afgewezen. Overigens, de geloofwaardigheid van de pg enerzijds en dhr. Bouterse anderzijds spreken voor zich. De verdachte Bouterse maakte misbruik van een presidentiele persconferentie de pg te bekladden en daarmee de samenleving een rad voor de ogen te draaien als zou het de pg zijn die het 8 het moordproces wilde stoppen door toepassing van art 148 van de grondwet. Het was juist de hoofdverdachte Bouterse, als president, die in juni 2016 gebruik wilde maken van artikel 148 van de grondwet om in het belang van de staatsveiligheid de procureur-generaal bevelen te geven in het Decemberstrafproces. De krijgsraad ging overigens niet mee akkoord en legde de resolutie naast zich neer.
De president ging in juli 2017 een stap verder waarbij het vertrouwen in de procureur-generaal (pg), Roy Baidjnath Panday, werd opgezegd, omdat het Openbaar Ministerie (OM) het bevel om het 8 Decemberstrafproces stop te zetten, niet zou hebben uitgevoerd. Als reactie werd Bouterse meteen duidelijk gemaakt door de leden van het Openbaar Ministerie die hun grote verontwaardiging uitspaken over het besluit van de regering c.q. de president van Republiek Suriname dat er scheiding der machten is in de Republiek Suriname.’ Ze vroegen dan ook dat besluit te herzien ‘ter voorkoming van verdere aantasting van de rechtsstaat’.
De nabestaanden hebben bij de bloemenhulde op 8 december jl. aangegeven dat zulke en andere aanvallen op de rechtsgang en rechterlijke macht als geheel zullen blijven komen uit de hoek van de verdachten. De vastberadenheid van ons als volk en de rechterlijke macht in het bijzonder mag niet aan wankelen worden gebracht, anders is ons geliefd land “verloren”.

Stichting 8 December 1982
Sunil Oemrawsingh
(voorzitter)