Donderdag 24 januari 2019

Veel deskundigheid nodig voor uitdagingen milieuOm de vele uitdagingen van ons milieu aan te pakken is er deskundigheid nodig, moeten er studies uitgevoerd worden en moeten er beslissingen genomen worden op wetenschappelijke niveau. Ruim 14 bedrijven hebben zich bereid verklaard als financier /co-financier, zich te committeren aan het masterprogramma Sustainable Management of Natural Resources (SMNR programma). Het gaat in deze om de bedrijven Assuria , SLM, Fernandes Bottling Group, DSB, Hakrinbank, Rosebel Goldmines, Kirpalani, Torarica Group, Staatsolie, Telesur, VSH en UCC. De Anton de Kom Universiteit van Suriname en Suriname Conservation Foundation (SCF) zijn de 2 initiatiefnemers uit de groep. Gisteren werd de eerste stap genomen ter ondersteuning van dit masterprogramma middels het tekenen van de samenwerkingsovereenkomsten (financieringsovereenkomsten financiers en co-financiers). Het partnerschap is voor SCF heel belangrijk, omdat er vanuit gegaan wordt dat als er inderdaad een bijdrage geleverd moet worden aan de biodiversiteit van Suriname, dat de Surinaamse samenleving en in het bijzonder het bedrijfsleven daarvoor nodig is. Het gaat om bedrijven die de groene gedachte in het hart hebben.

Anno 2018 staat de vlag half stok
Bryan Renten, lid van het SCF Green Partnership Program en directeur van Fernandes Bottling Company, gaf aan dat SCF reeds jaren terug heeft besloten om bedrijven te bundelen onder het Green Partnerschip Program met als doel zich gezamenlijk in te spannen om een leefbaar milieu in Suriname te creëren. Renten zegt dat het Surinaams milieu onder druk staat en vervolgde door situaties op te noemen zoals kwikvervuiling en de gevolgen daarvan op het milieu, ongecontroleerd lozen van afvalwater in de natuur, het ontbreken van een sanitaire publieke vuilstortplaats, het probleem van zwerfvuil enz. “Kortom anno 2018 staat de vlag half stok met betrekking tot milieubescherming in Suriname”, zegt Renten. Vandaar dat het belangrijk is dat particuliere bedrijven het voortouw nemen om via het programma als katalysator op te treden voor verandering. Met de ondersteuning van dit masterprogramma zullen de bedrijven een belangrijke bijdrage leveren. Renten heeft gelijk gebruik gemaakt van het moment om de bedrijven op te roepen deel te nemen aan de eerstvolgende partnermeeting in april om het jaarprogramma en nieuwe initiatieven te bespreken.

Projectcoördinator van de masteropleiding, Riad Nurmohamed, sprak over het masterprogramma en wat deze precies inhoudt. Volgens hem werd het idee reeds 10-12 jaar terug goedgekeurd op de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTW) om te starten met dit masteronderwijs en onderzoek, vanuit een verplichting van de universiteit om ook kader af te leveren om op duurzame wijze om te gaan met natuurlijke hulpbronnen. Masteronderwijs en onderzoek zijn geen goedkoop ding, stelde hij. Een excursie kost al gauw USD 5000, een goeie masterthesis ligt tussen USD 3000 – 10.000 en experts op het gebied van SMNR op Adek zijn niet gemakkelijk te vinden. De resultaten waarvoor in de afgelopen 10 jaar ongeveer Euro 1 miljoen is gespendeerd, hebben ertoe geresulteerd dat de opleiding momenteel 80 studenten kent die reeds studeren waarvan 22 afgestudeerden, 7 onderzoeksgebieden en tot nu 15 peer review publicaties heeft op het gebied van SMNR en tenslotte is het programma geaccrediteerd. “Dit nieuwe programma dat 5 jaar (2018-2020) gedraaid zal worden, gaat gepaard met hoogstaand masteronderzoek . We willen het aantal afgestudeerden verdubbelen naar 50. Tijdens het onderzoeksprogramma willen we ons concentreren op een aantal van de vakgebieden te weten duurzame landbouw, land- en waterbeheer, biodiversiteit, energie, medicinale planten en reservoirs. Wij willen onderzoek verrichten en de wereld de waarde tonen van Suriname middels publicaties en onderzoek”, aldus de projectcoördinator.

NK