Woensdag 23 januari 2019

Het bestuur van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) is vandaag opgeroepen door de nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc), Lilian Ferrier. Dit, naar aanleiding van het schrijven van de voornoemde vakbonden op 30 april 2018 voor een oriëntatie over het onderwijsgebeuren. Het duo Wilgo Valies (voorzitter BvL/ALS) en Reshma Mangre (secretaris generaal BvL/ALS) is in dit kader breedvoerig ingegaan op onderwijskwesties tijdens het programma ‘To The Point’. Wat daarbij opviel is dat Mangre, die gebruikelijk op de achtergrond staat, haar gedachten de vrije loop heeft gelaten tijdens dit programma. Zo gaf zij te kennen dat de slogan ‘het kind staat centraal’ van de minister niet het ideale is binnen het onderwijs. “Binnen de pedagogische driehoek zijn er 3 schakels: de leerlingen, scholen en ouders. En binnen die driehoek krijgen de leerlingen de ruimte om zich optimaal en maximaal te ontwikkelen. Maar ik hoor de minister steeds zeggen dat alleen het kind centraal staat. De minister vergeet de leraren, terwijl zij het kloppend hart van het onderwijs vormen”, benadrukt Mangre. Valies daarentegen is van mening dat de minister de leraren niet “vergeten” is. “De minister haalt de leerkrachten steeds aan, maar alleen in een negatieve benadering”, accentueert Valies. Daarbij liet de vakbondsleider duidelijk merken dat er geen woord gerept wordt over de rol die de autoriteiten behoren in te vullen. Het duo ziet graag dat de positie van de onderwijsgevenden anno 2018 onderkend wordt, alsook dat de nodige onderwijsfaciliteiten duurzaam geoptimaliseerd worden.

KSR