Zondag 16 juni 2019

Edmund A., vader van 7 kinderen, riskeert een feitelijke gevangenisstraf van 9 maanden met aftrek. In het Tweede Kanton wordt hij verweten seks te hebben gehad met zijn 15-jarig nichtje. Dit feit heeft zich voltrokken in Frans-Guyana. Het meisje en de verdachte woonden in één huis. De moeder van het slachtoffer en de echtgenote van de verdachte zijn zussen. Op 21 november heeft de verdachte het meisje seksueel misbruikt. Voor dit feit eiste openbare aanklager een onvoorwaardelijke straf van 6 maanden. In het Derde Kanton wordt hij verweten dat hij het slachtoffer heeft mishandeld. Op die bewuste dag liep het slachtoffer van school naar huis. Bij het zien van het slachtoffer zou de verdachte vies naar haar hebben gekeken en hebben gelachen. Het meisje voelde zich beledigd en uit boosheid wierp zij een steen op de verdachte en rende weg. De verdachte is het meisje achterna gegaan en heeft haar mishandeld. Hij zou haar hoofd onder water gedrukt hebben gehouden. Door tussenkomst van omstanders waren ze uit elkaar gehaald. Voor deze mishandeling eiste de officier een straf van 6 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk met aftrek, en een proeftijd van 3 jaar.

In deze zaak heeft de advocaat van de verdachte zich verzet tegen de eis van het OM. Hij was de mening toegedaan dat het OM de verdachte voor een feit dat gepleegd is in Frans-Guyana, niet in Suriname kan vervolgen. Het visum in eerste instantie is niet voorzien van een datum. Hij verzocht de rechter om de vervolging niet ontvankelijk te willen verklaren voor dit feit. De raadsman is de mening toegedaan dat er 2 visa van het meisje in het dossier zijn. Het bewijs kan niet geput worden uit het visum, concludeerde de raadsman. De verdachte heeft vrijwillig seks gehad met het meisje. Bovendien was ze reeds seksueel actief. Er waren nog andere kinderen die niets hebben gemerkt van dit geval. De verdachte is een first offender. Ten aanzien van het feit gepleegd in het Derde Kanton betoogde de advocaat dat de verdachte rekenschap vroeg waarom zij een steen had gegooid. Zij is zelf in de richting van de rivier gerend. De verdachte ontkende het hoofd van het slachtoffer in de rivier te hebben gedrukt. Hij verzocht de rechter om de verdachte te willen vrijspreken.

In zijn laatste woord gaf de verdachte te kennen dat hij vader is van 7 kinderen en dat hij de enige kostwinner is. Hij verzocht de rechter om hem naar huis te sturen. Op 12 november doet de rechter uitspraak in deze zaak. De verdachte blijft tot dan aangehouden.

Saskia Bandhan