Maandag 25 maart 2019

Elk protest hoe klein dan ook, elke stem hoe zacht dan ook met het doel een halt toe te roepen aan het wanbeleid waardoor ons land en volk ten onder gaat is een moedige en gedurfde stap en verdient ondersteuning. Immers het zwijgzaam en lijdzaam accepteren van onrecht en oogluikend aanschouwen hoe onze kinderen, oudjes door honger en ziekte sterven is een groter onrecht.

Jongeren
Onze jongeren hebben geen toekomstperspectieven. Ze zijn nu reeds belast met het aflossen van de exorbitante leningen. Ouders verrichten noeste arbeid om hun kinderen te laten studeren, maar als de hele economie aan het instorten is zal er ook geen ontwikkeling komen en nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd worden.

Bovendien de huidige realiteit is dat men geen kennis wil maar bijna ongeletterde kennissen die gewetenloos zijn en briljant zijn in het verrichten van corruptieve handelingen. Dus waarom vechten jullie nog om te studeren? Kijk maar naar het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie waar ingenieurs en hoger kader allen zijn weggewerkt. Vermeldenswaard is dat juist een ex-minister die voorzitter was van Hoger Kader in Suriname een belangrijke bijdrage hieraan geleverd heeft. Onze universiteit dreigt te sluiten en dit is nochtans geen prikkel voor de studenten om op te komen voor hun recht op onderwijs. Zwijgzaam accepteren ze de ondergang van hun ontwikkeling. Dit in tegenstelling van studenten die in de tachtiger jaren tijdens het militair bewind strijd hebben geleverd voor behoud van de kwaliteit van hun universiteit.

Bedrijfsleven
Vele bedrijven redden het niet meer; door allerhande belastingverhogende maatregelen, devaluatie, hoge inflatie, verplichte verzekering van arbeiders e.a waardoor ze genoodzaakt zijn te sluiten. Het gevolg is dat vele arbeiders brodeloos raken en hun gezinnen niet kunnen verzorgen. De invoering van BTW zou van belang zijn om juist de informele sector te pakken of niet? Maar is het niet juist dat vanwege de informele sector de algehele ineenstorting van onze economie tot heden wordt voorkomen? Vraagt de USV zich weliswaar als leek op dit gebied zich af. Feit is dat het bedrijfsleven ook ervoor kiest om zwijgzaam ten onder te gaan.

Vakbonden
De splijtzwampraktijken hebben hun weerslag gehad op de vakbonden. Prijzenswaardig is de inzet van die vakbondsleiders die alle hen ten dienste staande middelen inzetten om op te komen voor hun arbeiders. Vele Arbeiders en hun gezinnen lijden honger omdat ze geen salaris ontvangen. Verwerpelijk zijn die vakbondsleiders die persoonlijk belang / loyaliteit verkiezen boven het belang van de rechten van hun arbeiders. De USV spreekt de hoop uit dat arbeiders die aangesloten zijn bij deze bonden zullen inzien dat vakbondsleiders geen goden zijn. Het recht ligt bij de arbeiders. So beat it! En kom op voor je rechten alvorens het te laat is.

Assemblee
De schaakmeester heeft de juiste pionnen uitgekozen voor de coalitie; jong, onervaren, ambitieus, perfecte volgelingen met een laag IQ. Ze hebben geen benul van het kwaad dat ze hun land en volk aandoen, danwel zijn ze verblind door roem, rijkdom, en loyaliteit. Echter moeten ze beseffen dat de stoel waarop ze zitten tijdelijk is, maar hun geweten zullen ze hun heel verder leven meedragen.
Dit geld ook voor de moeder van de natie, de voorzitter van De Nationale Assemblée. Oogluikend ondersteunt ze het beleid van een regering die het volk in armoede stort en stelt zij ernstige corruptieve handelingen niet aan de kaak. Kinderen verhongeren, baby’s gaan dood, burgers worden door criminelen vermoord en ernstig mishandeld. Hoewel een kruis op haar borst gedrukt staat wast zij steeds als Pontius Pilatus haar hand in onschuld wanneer wetten en zaken die het volk onrecht aandoen onder haar hamer valt.

170 landen bidden voor Suriname
De President heeft recentelijk in de assemblee gezegd: “het is niet zomaar dat 170 landen bidden voor Suriname”. Zowaar President, de tijd van de openbaring is aangebroken. Dezelfde dag heeft de President op niet gepaste manier de assemblee verlaten. Een groep die een protestactie wilde organiseren werd geweigerd door de DC Mike Nerkust, die naar eigen bevinding stelt, dat dit een negatief effect zou hebben op een Holi Phagwa dag en derhalve de grondwettelijke bevoegdheid tot staken eigendunkelijk aan een kant zet.
De ironie is : dat terwijl 170 landen voor Suriname gedurende 24 uur bidden en de President het volk heeft opgeroepen dat ook zij moeten bidden wordt tegelijkertijd op onze onafhankelijkheidsplein een “Lustig” feest georganiseerd waarvoor DC Nerkust wel een vergunning heeft gegeven. Halleluja! “God vergeef hen…Amen!” Volgens de media berichten begrepen wij dat de DC zichzelf recent verwond heeft met zijn vuistvuurwapen. Een trieste bedoening.
De macht van de natuur en het wereldwijd gebed voor Suriname moet niet onderschat worden. Ook het plotseling opduiken van een duikboot en neerdalen van een vliegtuig beladen met drugs is waarschijnlijk ook geen toevalligheid. Just wait and see the miracle of nature.
De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) roept alle burgers op om de vreedzame betoging van Next Generation Movement donderdag a.s. bij het Monument voor Gerechtigheid en Vrede aan de Dr. Sophie Redmondstraat te ondersteunen. Free yourself and the next generation from mental slavery!

Unie van Surinaamse Vrouwen
Drs. Asha Mungra
voorzitter