Donderdag 16 mei 2019

1UNICEF overhandigt Tablets aan ABSHet veldwerk Multiple Indicators Cluster Survey (Mics 6), dat van start is gegaan op 26 maart 2018, is succesvol afgerond. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) is met de ondersteuning van Unicef en in samenwerking met het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) al vorig jaar gestart met de voorbereidingen van dit onderzoek. Dit onderzoek zal Suriname voorzien van recente betrouwbare belangrijke data, waarmee de voortgang met betrekking tot de duurzame ontwikkelingsdoelen gemonitord kan worden. Vermeldenswaard is dat de dataverzameling van het Mics onderzoek (voor de eerste keer in Suriname) door middel van tabletcomputers (tablets) heeft plaatsgevonden. Voor het verder ondersteunen en stimuleren van het op een effectieve en efficiënte wijze verzamelen van gegevens, die van eminent belang zijn voor het uitstippelen van beleid, heeft Unicef Suriname gemeend om deze tablets te doneren aan het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) en aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De tablets werden gisteren door Unicef overhandigd in het gebouw van het ABS. Sociale Zaken en ABS ontvingen beide elk 47 tablets.

Mics is een huishoudonderzoek ontwikkeld door de Unicef. In het huishoudonderzoek wordt er informatie verzameld over de karakteristieken van de huishoudens. Er wordt dus onderzoek gedaan over verschillende onderwerpen, zoals onder andere de bescherming van kinderen, gezondheid van kinderen, de onderwijssituatie, vroege kindontwikkeling, toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Het onderzoek bekijkt met name de situatie van vrouwen en kinderen in een huishouden. Voor elk land is het belangrijk dat zij over de juiste informatie beschikt over de situatie van mannen, vrouwen en kinderen om goed beleid te kunnen maken en uitvoeren. Met name informatie over de situatie van kinderen is belangrijk, omdat zij behoren tot een van de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

Suriname heeft zich internationaal gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) voorheen MDG’s. De Mics data ondersteunen landen bij de rapportage en de monitoring van de voortgangen met betrekking tot deze doelen. Enkele van de 30 indicatoren die gekoppeld zijn aan de SDG’s zijn monitoring op het gebied van de gezondheid van jonge kinderen, vroege kindontwikkeling, toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen gelijkheid enz. Van de 230 indicatoren zijn er 188 opgenomen in Mics. Dit maakt Mics een van de grootste databronnen.

Kavish Ganesh