Maandag 25 maart 2019

De minister van financiën maakte bekend dat de invoering van de BTW die per 1 juli a.s. zou ingaan wordt uitgesteld. De vertraging komt volgens hem door complicaties bij de invoering van een ander computersysteem. Het is weer een schoolvoorbeeld van de ongecoördineerde en chaotische wijze waarop de regering het beleid uitvoert.
Een goed doordacht belastingstelsel, in samenhang met zuinige en verantwoorde besteding, en deugdelijke verantwoording van gelden, kan een positieve invloed hebben op de gemeenschap en de economie. Een BTW kan onderdeel zijn van zo een stelsel, zolang het samen gaat met verlaging van de inkomstenbelasting en niet leidt tot verhoging van de belastingdruk op de samenleving.
Het moet bovenal helder gecommuniceerd worden met alle betrokkenen. Het moet technisch deugdelijk voorbereid zijn. Alle hiervoor genoemde voorwaarden voor kans op succesvolle introductie van de BTW ontbreken op dit moment.
Het wantrouwen tegen de invoering van nog een belasting is terecht. De enige drijfveer van de regering is om meer geld uit de gemeenschap te halen, om precies te zijn SRD 394 miljoen in 2018, zodat ze haar beleid ongewijzigd door kan zetten. Er wordt niet bezuinigd, de corruptie wordt niet bestreden, maar de gemeenschap moet wel de prijs betalen.
Terwijl de minister zich druk maakt over zijn computersysteem, blijft de fundamentele communicatie en dialoog met de sociale partners en DNA uit.
In de afgelopen jaren werden de Naschoolse Opvang (NSO) en de Basiszorgwetten (BAZO) slecht voorbereid en tegen alle goede adviezen in doorgedrukt. Ze hebben geleid tot mislukking van de projecten, maar ook vele gevallen van corruptie in het onderwijs, en chaos en afbraak van een redelijk stelsel van de basis medische zorg. Nu dreigt een herhaling van dit wanbeleid, maar dan over de volle breedte van de economie.
Het uitstel zal direct merkbaar zijn. De inkomsten uit de BTW zijn wel op de begroting van 2018 gebracht voor een bedrag van SRD 394 miljoen. De totale begroting voor 2018 bedraagt SRD 8,6 miljard, de inkomsten zijn begroot op SRD 5,5 miljard. Door nu de BTW uit te stellen, dalen de inkomsten naar 5,1 miljard. De reeds droevige dekking van de begroting van 64% zal verder dalen naar 59%. Dit betekent dat voor elke SRD die de regering wenst uit te geven, zij slechts 59 cent heeft.
Wat betekent dit? De economische crisis zal erger worden. Prijzen zullen elders verhoogd worden, bijvoorbeeld in brandstof. Het drama aan het einde van elke maand, waarbij groepen hun geld niet ontvangen, zal blijven bestaan, mogelijk verergeren. En de credit ratings zullen verder weg glijden.
De VHP eist van de regering een goede voorbereiding en een helder uitgewerkt BTW draaiboek: goede wetgeving, goede voorlichting en vooral goede afspraken met een ieder die onder deze nieuwe indirecte belastingheffing in Suriname zal vallen.
De VHP wenst een succesvolle en goed besproken transformatie dat wanneer de BTW wordt ingevoerd, dat daadwerkelijk de omzetbelasting simultaan vervalt. Maar ook dat de loon- en inkomstenbelasting voor zelfstandigen zoals beloofd ook worden verlaagd, zodat de koopkracht van de burger intact blijft. Tevens mag de invoering van BTW niet leiden tot verhoging van prijzen van goederen en diensten.
Het is de hoogste tijd dat de regering stopt met deze moonwalk naar de afgrond, en de economie herstelt met een serieus bezuinigsplan, een integraal crisisbeheersingsplan en het efficiënter maken van het overheidsapparaat. Tevens zal de regering het mes moeten zetten in haar kanker van verspilling en een spoedige aanvang maken naar onderzoek van de verschillende corruptiegevallen.

VHP