Vrijdag 15 maart 2019

In De Nationale Assemblee zijn de laatste ronden van de begrotingsbehandeling aangevangen. Het zal erom gaan spannen weer wanneer de minister van Financiën weer aan het woord zal zijn om de bezuinigingen en de extra inkomsten aan ons voor te houden. Suriname heeft een bepaald niveau van ‘humane ontwikkeling’ bereikt en wordt aangemerkt als een land met een gemiddelde humane ontwikkeling. Het gaat dan in het bijzonder om bereikbaarheid van onderwijs, gezondheidszorg, sociale zekerheid (ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, pensioenen, werkloosheid, zwangerschap etc..), eten en drinken, kleding, ICT en vrijetijdsbesteding. Suriname moet dit niveau van de humane ontwikkeling blijven behouden. Met betrekking tot de rechten van de burgers die welvaart voor hunzelf proberen te creëren door het verwerven van inkomen via arbeid, zijn er in de afgelopen periode actief inspanningen gepleegd om wetgeving tot stand te brengen. Bij de begrotingsbehandeling zijn weer hoopgevende plannen gepresenteerd die in uitvoering zijn. Deze regels zullen een behoorlijke bijdrage leveren aan het behouden van de humane ontwikkeling en de samenleving verder inrichten en koersen naar de beschaafde naties. Suriname heeft in de grondwet een duidelijke richting gegeven aan de ontwikkeling die de natie moet doormaken en in welke richting de ontwikkeling van Suriname moet gaan. Sociale zekerheid bijvoorbeeld behoort goed geregeld te zijn in Suriname. De Surinaamse samenleving moet ook gaan richting een steeds meer productieve samenleving. Die productiviteit moet niet alleen nagestreefd worden in bedrijven, maar ook op scholen en in huishoudens. Een productieve samenleving is geen samenleving die ‘constant bezig is’, zoals we vaak in Suriname zeggen bezig te zijn, maar die is efficiënt bezig. Het werk afmaken moet het doel van organisaties en bedrijven zijn, en niet om bezig te zijn. Werknemers moeten zodanig in bedrijven georganiseerd worden, dat ze de noodzaak en de behoefte niet hebben om te doen alsof ze werken. Er moet een beweging onder de bedrijven op gang komen om tevreden werknemers op de werkvloer te krijgen. Dat vereist een samenwerking tussen de directies en de arbeiders. Als die situatie kan worden bereikt, zal men ontdekken dat het haalbaar is om sociale zekerheid te bekostigen. Er zijn partijen in DNA die zwaar kritiek leveren op de sociale zekerheden, maar de durf niet hebben om concreet een uitspraak te doen over de verschillende vormen van die sociale zekerheid. Is men voor ziektekostenverzekeringen en pensioenen of is men tegen? Men heeft een cruciale fout gemaakt om deze wetten in 2014 niet te ondersteunen. Men wil nu niet toegeven dat men een zware inschattingsfout heeft gemaakt. Er moeten nu inspanningen worden gepleegd om het systeem efficiënter te maken en zodanig dat het werkt voor alle burgers. In DNA is weer de situatie van de volkswoningen aan de orde gekomen. Er zijn lege huizen en huizen die worden verhuurd, terwijl ze bedoeld waren om de burgers die geen huizen ter beschikking hebben, te helpen aan een woning. Deze groep is niet in aanmerking gekomen, althans er zijn gierige en corrupte burgers geweest die hun connecties op hoge posten hebben gebruikt om in aanmerking te komen voor een huis dat ze niet kunnen bewonen. Een niet klein deel van de bevolking van Suriname heeft een corrupte inborst en zet politici in het ruilsysteem onder druk om gunsten te verlenen. Dat doet de kiezer en de ondernemer. Opmerkelijk waren de opmerkingen met betrekking tot de uitkeringsfraude. Volgens de Sozavo-minister is het bestand van mensen met een beperking bij het ministerie vervuild, dat betekent dat er mensen in het systeem staan geregistreerd om een maandelijkse uitkering te krijgen, terwijl men kerngezond is, althans niet beschouwd kan worden als een mens met een beperking. Deze vervuiling maakt dat de regering niet over kan gaan tot het verhogen van de niet toereikende uitkering van ongeveer SRD 300 naar SRD 1000. Ook bij het in aanmerking doen komen voor een gesubsidieerd pakket ter waarde van SRD 250 zouden fraudeurs in aanmerking komen. We hebben al eerder gesteld dat er door ten minste 1 politieke partij en minister partijloyalisten zijn ingevoegd in het bestand voor het ontvangen van de uitkering, terwijl men kerngezond is en propaganda voert voor de partij. Het is opvallend dat er vanuit de DNA niet een oproep is gedaan om de fraudeurs aan te pakken. Dat hebben zowel de oppositie als de coalitie nagelaten. Waarom is men stil op dit gebied? Waarom laat men de benadeling van de mensen met een beperking voortduren? We doen een oproep aan de DNA om het daarheen te leiden dat de fraudeurs die de meest kwetsbare mensen in de samenleving benadelen, worden gestraft. De minister van Sozavo heeft overigens ook nagelaten om cijfers te noemen over het aantal personen dat een uitkering ontvangt en waar Suriname in regionaal perspectief staat.