Vrijdag 14 december 2018

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft via het Nationaal Informatie Instituut (NII) bericht dat de uitbetaling van Kinderbijslag over het jaar 2016 vanaf 3 januari 2017 te Koewarasan in het district Wanica zal plaatsvinden. De betaling zal worden gedaan via het kantoor van Sozavo in het ressort en zal zich volgens alfabetische volgorde voortzetten tot de vijftiende van de lopende maand. De uitbetaling in deze wijk alleen maar duurt dus twaalf dagen. Het is wel heel frappant dat de Kinderbijslag over het jaar 2016 nu pas, en wel in 2018, uitbetaald wordt. De bedoeling van Kinderbijslag is juist dat de desbetreffende kinderen op het juiste moment ervan kunnen genieten. Het zou van wijsheid getuigen als het ministerie van Sozavo de achterstand niet alleen slagvaardig inloopt, maar ook ervoor zorgt dat de rechtmatige uitbetalingen weer op de door de overheid vastgestelde tijden worden verricht.

Door misstanden welke zich zouden hebben voorgedaan tijdens de vorige regeerperiode, was het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting (Sozavo) genoodzaakt de uitbetaling van de Algemene Kinderbijslag (AKB) stop te zetten in het district Wanica en wel in de ressorten Welgelegen, Koewarasan en Domburg. Om de mensen niet te onthouden van de gelden waarop zij recht hebben, heeft het ministerie besloten de uitbetalingen te hervatten en wel in het ressort Domburg.

“Samen met de minister, Cristien Polak, zijn wij bezig een plan in elkaar te zetten voor de uitbetaling van de twee overige ressorten, namelijk Welgelegen en Koewarasan. Ook gaan wij naar een stukje automatisering”, vertelt Monche Atompai, vertegenwoordiger van het ministerie. Momenteel wordt er gewerkt aan de implementatie van de moni karta. De vertegenwoordiger geeft verder aan dat bij de realisatie van de storting van de AKB op de moni karta, misstanden zoals het gesjoemel met geld, tot het verleden zullen behoren.

HD