Woensdag 15 mei 2019

Transparantie in betaalgedrag cliënten middels kredietregistratiebureau (Copy)Tal van actoren zijn op dinsdag ingelicht over onder andere de voordelen van een kredietregistratiebureau voor Suriname. De informatiesessie, welke tot stand kwam door de Banking Networks Suriname NV, de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de Surinaamse Bankiersvereniging, vond plaats in de Banquethall van Torarica. Daarbij waren enkele van de inleiders: Jennifer Simons (voorzitter van De Nationale Assemblee, DNA), Glenn Gersie (governor van de CBvS), Eblein Frangie (voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging) en Kenneth Hendrison (directeur van Banking Networks Suriname NV).

Conceptwet Kredietregistratiebureaus nog niet goedgekeurd
“We hebben de eerste aanzet gegeven voor de opzet van het kredietregistratiebureau. In 2016 is er een ontwerpwet gemaakt over de kredietregistratiebureaus, welke op dit moment nog in concept is. Toch vinden we het noodzakelijk om alvast te kijken hoe we gezamenlijk met alle stakeholders een wet op onze kredietregistratiebureaus kunnen opzetten. Dit is namelijk bepalend voor hoe een land beoordeeld kan worden voor wat betreft de financiële positie”, benadrukte Hendrison tijdens de persconferentie. Frangie ging eveneens in op het belang van zo een kredietregistratiebureau.

Snelle kredietverleningsproces
Naar zeggen van Frangie is er op de informatiesessie voldaan aan het aspect van internationale best practices, waar volledige transparantie en efficiëntie in het kredietverleningsproces belangrijk zijn. Hij is zich ervan bewust dat het kredietverleningsproces tijdrovend kan zijn, zowel voor de consumenten als voor de bankinstellingen, doordat er tal van documenten overgelegd en beoordeeld moeten worden. “We vragen de salarisslip of andere stukken op en dat zorgt ervoor dat cliënten voor een klein krediet een week bezig zijn om stukken te verzamelen. En dan moeten wij nog een week de tijd nemen om de stukken te controleren. Met zo een kredietregistratiebureau zien we in één oogopslag waar personen allemaal leningen hebben afgesloten bij officiële instanties, en is het voor de bank makkelijker om vast te stellen of een persoon kredietwaardig is of niet.” Het kredietregistratiebureau, wat toegang verschaft tot het betaalgedrag van personen, zorgt dus voor een snel kredietverleningsproces.

Minder informele kredietverschaffing
Met die transparantie wordt eveneens beoogd om klanten te behoeden voor de gevaren van informele kredietverschaffing. “Wat we ook zien als banken is dat consumenten soms vanwege het inefficiënt proces van de banken en ook de snelheid waarmee ze geld nodig hebben, in handen terechtkomen van geldschieters, die niet altijd de juiste bedoelingen hebben. Met het kredietregistratiebureau kunnen dit soort activiteiten veel minder worden.” Niet alleen voor de banken is zo een bureau wenselijk, maar ook voor de nutsbedrijven, handelshuizen en verzekeringsmaatschappijen. “We hopen dat we met de introductie van het kredietregistratiebureau de zaadjes hebben gelegd voor de next steps”, aldus Frangie.

KSR