Donderdag 21 maart 2019

1Teller aantal advocaten gestegen naar 220Waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, heeft gisteren 7 personen beëdigd tot advocaat bij het Hof van Justitie (HvJ). De kersverse advocaten zijn: Soeres Bhikhie, Vincent Moes, Radjeshprakash Bhoewar, Sietla Behari, Kenneth Amoksi, Gaetano Best en Aruna Joella. Moes en Best hebben ook voldoende ervaring in de advocatuur en rechtsspraak in Nederland. Hiermee is de teller van het aantal advocaten gestegen naar 220. “Dat is niet weinig. Hoe meer advocaten er bij komen, hoe meer mondige burgers die er zullen zijn die hier en daar hun klachten zullen deponeren”, stelde de magistraat in zijn toespraak. Rasoelbaks voerde dat het Advocaten Tuchtcollege de instantie is die via de deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova) erop moet toezien dat klachten tegen advocaten op de juiste manier worden afgehandeld. Echter, vanwege het feit dat dit tuchtcollege weinig bekendheid heeft, wordt hij nog steeds overrompeld met klachten over advocaten. Aangezien het hof hierop niet kan inspelen, geleid hij deze klachten door naar de Sova. “Het bestuur van de orde heeft een bijzondere taak in deze. De manier waarop de klachtenregelingen worden behandeld, moeten middels protocollen intern worden afgesproken. Anders krijg je het idee en gevoel van willekeur”, aldus Rasoelbaks.

Tarieven advocaten bron van bijna alle tuchtzaken
De bron van bijna alle tuchtzaken tegen advocaten ligt volgens Rasoelbaks bij de tarieven en de afspraken die daarover gehanteerd worden bij het bieden van rechtsbijstand.

Advocaten geen helderziend
Rasoelbaks wees de kersverse advocaten erop dat zij als taak hebben om de belangen van degenen te behartigen, die bij hun instappen voor rechtsbijstand. Echter, advocaten moeten nooit beloven dat zaken op een bepaalde manier zullen worden afgerond. “U heeft niet het laatste woord. Als ik soms van die klachten verneem en ik mensen hoor zeggen dat die advocaat zeker wist dat die rechter in het voordeel zou beslissen, dan denk ik bij mezelf: ‘was die advocaat maar ook helderziend’. U weet nooit. Niemand weet dat dan de rechter alleen”, stelde Rasoelbaks. Volgens de rechter moet ook het verhaal uit de wereld worden geholpen waarbij de burgerij de indruk heeft dat rechters en leden van het Openbaar Ministerie in toga net als de advocaat ook geld verdienen per rechtszaak. “De rechters verdienen hun salaris door hard werken, eerlijkheid en tevredenheid. Het is niet veel, maar wij zijn tevreden met wat er is. Het kan beter, want om de crème de la crème te krijgen bij de rechterlijke macht, moet je ook iets aanbieden voor een bepaalde levensstandaard”, aldus de magistraat.

Een teugje beroepsethiek nodig
De hofpresident gaf de beëdigde advocaten enkele ‘do’s en do-not’s’ in de beroepsuitoefening mee en drukte hun op het hart om met in achtneming van ‘een teugje beroepsethiek’ de juiste combinatie te kiezen om juridische bijstand aan hun cliënten te verlenen. Daarnaast is het volgens Rasoelbaks ook belangrijk dat deze 7 personen communicatief goed in elkaar zitten en zich ook blijven bijscholen om zich gaandeweg te transformeren tot een bedreven en wijze advocaat. Volgens de rechter zijn al geruime tijd 213 advocaten actief bezig in de rechtspraak, waarvan sommigen succesvoller dan anderen zijn vanwege het toepassen van moderne organisatie en communicatietechnieken en tactieken, een juiste professionele houding naar cliënten, confrères en de rechterlijke macht. “Wees u eerlijk en blijf oprecht bij het uitoefenen van het beroep”, aldus de rechter.

FR

Meer Binnenlands Nieuws