Vrijdag 14 december 2018

Een telegram is een geschreven bericht dat over een openbaar telecommunicatienetwerk wordt verstuurd. Kenmerkend voor een telegram is de snelheid, betrouwbaarheid en rechtsgeldigheid ervan. Aanvankelijk werd er per telegraaf gestuurd, maar naarmate de techniek vorderde kon dat ook per telefoon, telex, radio of elk ander geschikt telecommunicatiemiddel. Dit is een dienst die ook door onze telecommunicatie bedrijf Suriname (Telesur) werd geleverd. Deze dienst is al enige jaren afgebouwd vanwege de komst van sms, e-mail, appen waardoor de klanten makkelijk zelf berichten kunnen versturen. De diensten die nu door Telesur wordt aangeboden zijn voice en data diensten waardoor klanten op verschillende manieren kunnen communiceren dat wil zeggen dat Telesur internetverbindingen mogelijk maakt en klanten zelf kunnen kiezen via welke applicaties zij willen communiceren.

Tijdens de feestdagen is het vanzelfsprekend dat familie zowel nationaal als internationaal elkaar opzoeken. Het is tevens een middel om hoewel ver toch met hun geliefden in contact te blijven. “Met de feestdagen zien we inderdaad meer klanten op onze netwerken. We bemerken onder andere verhoogde dataconsumptie. Er zijn ook veel buitenlanders op vakantie die ook gebruik maken van zowel onze vaste als het mobiele (internet) verbindingen. Mensen willen graag rond de feestdagen kerst- en nieuwjaarswensen versturen en die berichten worden ook via onze verbindingen verstuurd. Telesur heeft echter geen zicht op berichten die verstuurd worden. Wij zien alleen dat men meer of minder data verbruikt middels het aantal mega bytes”, aldus de Corporate Communication afdeling van Telesur. Rond de feestdagen wordt de focus gelegd op het optimaal functioneren van het netwerk. Er is een verhoogd verbruik en het telecombedrijf zorgt ervoor dat het netwerk optimaal functioneert zodat alles goed te verwerken is. De reguliere bonus actie op e-top up gaat echter wel gewoon door.
De focus voor het telecombedrijf voor 2018 gaat zijn op het afronden van de eerste fase van het Telesur Nationaal Breedbandproject, waarbij de verouderde vaste infrastructuur vervangen wordt door glasvezel en het aanbieden van hoger internet bandbreedtes en nieuwe diensten.