Zaterdag 16 maart 2019

Er verschijnen heel verontrustende beelden in de ether over de oorlog in Syrië. Het Syrische leger is in de plaats Ghouta opgerukt tegen het laatste bolwerk van de rebellen die tegen de regering zijn. Daarbij worden woonwijken platgebombardeerd en honderden onschuldige burgers worden als muskieten gedood. Veel kinderen zijn het slachtoffers van de oorlog in Ghouta. Er zijn zelfs kinderen die de social media zijn opgegaan om de aandacht te vragen van de internationale gemeenschap, maar het biedt geen soelaas. De bombardementen worden uitgevoerd met behulp van Rusland. Volgens de laatste telling waren in een paar dagen tijd al ongeveer een half miljoen burgers omgekomen bij de bombardementen van het Syrische leger en Rusland, dus evenveel mensen als bij elkaar in Suriname wonen. De situatie met name voor de kinderen is erbarmelijk. De Unesco heeft een historische verklaring uitgegeven over de situatie voor de kinderen, het bericht was een lege pagina. De Unesco zegt dat het nu woorden tekort schiet om de ernstige situatie te beschrijven. De rol van de VN in het bewaren van de vrede in de wereld komt nu zwaar in het geding. Steeds blijkt dat de VN er structureel er niet in slaagt om maatregelen te treffen en op te treden in landen waar de mensenrechten openlijk worden geschonden. Steeds vaker merken wij dat hoge VN-functionarissen de moed opgeven en openlijk aangeven dat ze uitgespeeld zijn. De VN schiet in 2018 schromelijk tekort in het vervullen van haar mandaat welke het in de jaren ’40 kreeg. De impotentie van de VN komt tot uiting in de VN Veiligheidsraad, waar er weer een behoorlijke breuk is opgetreden tussen landen voor en tegen Amerika. De Veiligheidsraad heeft een spoedvergadering belegd om een staakt het vuren af te dwingen in Syrië van 30 dagen. Landen in de VN Veiligheidsraad hebben het vetorecht, zo kan 1 land al in staat zijn om een resolutie van de Veiligheidsraad te blokkeren. Veel uitleg geven de landen ook niet voor hun blokkeren van een bepaalde resolutie. Rusland heeft de laatste poging om een staakt het vuren op te leggen in Syrië geblokkeerd. De Russen zijn goede vrienden met de Syrische president Assad, die inmiddels beschuldigd wordt van ettelijke mensenrechtenschendingen tegen de eigen bevolking zoals het inzetten van chemische wapens in gebieden waar rebellen opereren. De internationale media rapporteerden dat ondanks de enorme menselijke leed er binnen de VN-Veiligheidsraad geen eensgezindheid te melden was tussen de 15 leden om in Syrië een staakt-het-vuren die 30 dagen moest duren, op te leggen. De Russische VN-diplomaat in de Veiligheidsraad vindt dat er allemaal overdreven wordt met de situatie in Syrie sinds de crisis om Oost-Aleppo eind 2016. Landen als Frankrijk en de VS spraken Rusland tegen en bekritiseerden de aanvallen op ziekenhuizen en scholen. Het resolutieontwerp werd voorgesteld door Koeweit en Zweden. Beide landen hadden gehoopt dat met de uitvoering van de resolutie behalve een staakt-het-vuren ook toegang voor humanitaire werkers zou worden gerealiseerd. De VN-organisaties in Syrië vragen al sinds 6 februari om een wapenstilstand in het land. De Russen zijn tegen elke kritiek die in resoluties wordt geuit tegen de Syrische regering. De Russische delegatie heeft nadat een eerste resolutie het niet haalde, enkele voorstellen in tot wijziging van de tekst. Gisteren was er nog niet gestemd over de gewijzigde resolutie. Intussen gaan de bombardementen door en sterven er duizenden Syrische vrouwen, mannen en kinderen alsof ze militairen zijn die meedoen in een oorlog. De Syrische bevolking is voor een groot deel op de vlucht. Veel grote landen in de wereld zijn bezig om als partij in een onoverzichtelijke oorlog bombardementen uit te voeren en hele steden te verwoesten. Mooie moderne steden en woonwijken zijn tot puin geschoten. Het lijkt allemaal op een game, waar men vrij en blij op mensen mag schieten en gebouwen mag neerhalen. Aan de grens met Turkije is ook dit land Syrie binnengevallen om er te vechten met een Koerdische leger. Als reactie steunt het Syrische leger zijn vijand, de Koerden, om tegen het Turkse leger te vechten. Indirect heeft het Syrische leger het gebied dat dus onder het Koerdische leger lag, ook ingenomen. Het Syrische grondgebied was door opstand van rebellen en de oppositie en Islamitische terreurgroepen verdeeld in verschillende enclaves. Met hulp van de Russische regering heeft het Syrische leger terrein gewonnen en bijna het hele gebied nu weer terug gewonnen. Daarbij werden gebieden waarin rebellen in voorkwamen, platgebombardeerd. Burgers die in deze gebieden vastzaten en niet konden vluchten, hebben pech gehad, dat is de benadering geweest. Om Syrië volledig in handen te krijgen heeft de Syrische president er niet voor geschroomd om de Syrische bevolking op te offeren. Miljoenen Syriërs zijn op de vluchten, velen van hen zijn in gammele bootjes in de Middellandse Zee omgekomen.