Vrijdag 22 februari 2019

Met het online plaatsen van de gedigitaliseerde slavenregisters via de site van ons Nationaal Archief, is er nu heel veel informatie te achterhalen. Ik ben zelf ook bezig met familie-onderzoek / genealogie en ben enkele jaren verder gekomen. Was het dat ik eerder niet verder kwam dan 1824, nu ben ik beland bij omstreeks 1790 en dat vind ik geweldig. Overigens, ga ik ook nog steeds regelmatig naar het Nationaal Archief. Toen ik er vorige maand nog een bezoek bracht, was er wel iets dat mij van het hart moet. Een dergelijk instituut mag niet zitten zonder de nodige faciliteiten en ik vond het schandelijk om te vernemen dat ik geen kopies kon maken van gevonden informatie, omdat hun machine reeds enige tijd defect is. Het archief krijgt namelijk ook bezoekers uit het buitenland en een kopieermachine zou bij een dergelijk instituut niet mogen ontbreken. Ik denk dat de overheid hiervoor moet zorgdragen, want heel veel actie rondom dit instituut is reeds verzet door of met ondersteuning en medewerking van organisaties/personen in het buitenland, aan wie wij als Surinamers zeker dank verschuldigd zijn. Indien wij dergelijke instituten zelf niet koesteren, is het risico groot dat onderhoud, toegankelijkheid en voortbestaan, mogelijk in gevaar komt en dat zou zonde zijn. Het moet nimmer zo zijn dat veel moeite en inspanning van anderen niet is gewaardeerd. Genealogisch onderzoek is naar mijn mening de mooiste en meest spannende puzzel en elk stukje dat je kunt plaatsen heeft een eigen karakter. Ik zou het een ieder aanbevelen, omdat het ook kan bijdragen tot ontwikkeling van bredere positieve effecten z.a. het vermogen om te onderzoeken, geduld, relativeren etc. Het mooiste is volgens mij wel het feit dat zulks vooral een terugblik in ons verleden mogelijk maakt. Nogmaals, dank aan alle vrijwilligers die dit voor elkaar hebben gekregen; ik geniet er in ieder geval met volle teugen van.

J. Tilborg; yvonnesur@gmail.com