Zondag 21 april 2019

1 Suriname produceerde in vijf jaren 25 miljoen pluimvee1De vee- en pluimvee industrie vervult een sleutelrol in de agrarische sector, aangezien het niet alleen de agrarische productie stimuleert, maar ook voorziet in de noodzakelijke consumptie voor de mens. Pluimvee, waartoe o.a. kippen, kalkoenen, eenden en ganzen behoren, levert een groot deel van het vlees dat over de hele wereld wordt gegeten. Kippen zijn verreweg de belangrijkste soort pluimvee. Zij leveren het overgrote deel van de eieren die Surinamers eten en zijn een belangrijke bron voor vlees.

In 2017 was het aantal gefokte dieren 5.567.000 stuks pluimvee, 35.995 runderen en 34.754 stuks varkens. Suriname had in 5 jaren tijd (2013-2017) in totaal ruim 25.4 miljoen kippen en overige pluimvee geproduceerd. In deze periode zijn er ruim 191.000 runderen gekweekt in Suriname. Ongeveer 175.000 varkens werden in deze periode gefokt terwijl er ruim 50.000 geiten en schapen in de kwekerijen stonden (bron: ABS).

De veeteeltsector produceert vooralsnog uitsluitend voor de lokale markt en is voor haar inputvoorziening grotendeels afhankelijk van het buitenland. Suriname heeft groeipotentie voor uitbouw van de veeteelt, omdat het beschikt over voldoende water en grond voor grasland. De ontwikkeling van deze sector stagneert volgens het Planbureau (bron Jaarplan 2019) door onder meer de kleinschaligheid en daardoor hoge eenheidskosten. Daarnaast speelt een onderontwikkelde Research & Development (R & D) capaciteit een grote rol. Er is een gebrek aan technische topspecialisten, faciliteiten en instrumentarium en het aandeel van de kosten voor voer in de kostenstructuur is hoog in vergelijking met andere landen, onder meer door de hoge importcomponent.

De pluimveevleesproductie steeg in 2014 en 2015 ten opzichte van 2013. In 2016 daalde de productie tot onder het niveau van 2013 en wel met 16,5%. In 2017 is een verbetering te zien ten opzichte van 2016 met 22,9%. De eierenproductie vertoont een stijgende trend. In 2017 is de eierenproductie met 64% toegenomen ten opzichte van 2013. Het grootste deel van het geconsumeerde kippenvlees bestaat uit importkip en -kipdelen. Per 1 september 2018 is de wet verhoging van de importheffing op kip en kipdelen van kracht. De heffing is met 20 procent verhoogd tot 40 procent om de lokale productie van kippenvlees te stimuleren.

Kavish Ganesh