Zaterdag 20 april 2019

2Suriname moet het van moraal hebben.1Wereld Religie Dag van de Bahai’s is op zondag 20 januari aangegrepen om de rol van de religie met betrekking tot kwetsbare groepen in de Surinaamse te bespreken. Vertegenwoordigers van vooral niet christelijke kerken spraken als uit één mond over moraal. Gebed en dans gaven sereniteit aan het samenzijn. Maatschappelijke vraagstukken en problemen werden kalm besproken. De interreligieuze bijeenkomst kwam op initiatief van de Bahai’s in Suriname en werd gehouden op het complex van de Arya Dewaker aan de Johan Adolf Pengelstraat. (tekst: HD – foto: Regilio Derby)