Dinsdag 19 februari 2019

1 Samenwerkingsovereenkomsten Suriname en Turkije getekend (2)De Turkse minister, Mevlüt Çavuşoğlu van Buitenlandse Zaken, die van 20 tot 21 september op werkbezoek was in Suriname, heeft enkele bilaterale overeenkomsten tussen Suriname en Turkije getekend in hotel Torarica. “Ook zijn beide landen overeengekomen dat een Turkse ambassade zal worden geopend in Suriname”, zegt minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle. De samenwerking tussen Suriname en Turkije zal plaatsvinden op het gebied van handel en economische activiteiten. Ook zal de Turkse minister met de president van Suriname van gedachten wisselen over de goede bilaterale samenwerking tussen beide landen. Hierbij zullen regionale en internationale zaken wereldwijd worden doorgenomen, zegt Yldiz Pollack-Beighle.

De meeting met ministeries van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft tot doel gehad het bewerkstelligen van samenwerking op handelsgebied. Ook op het gebied van gezondheidszorg zal er worden samengewerkt. Verder is er een overeenkomst op het gebied van culturele samenwerking getekend, waarbij historische gebouwen kunnen worden behouden. Ook op historisch vlak zal worden samengewerkt. Overeengekomen is dat er voor diplomatische paspoorten geen visumplicht geldt, terwijl ook de optie voor toeristenkaarten zal worden mogelijk gemaakt. Turkije zal Suriname assisteren bij het in gebruik nemen van een e-visaplatform. Ook is Suriname overeengekomen tot een diplomatiek instituut, waarbij Surinamers in Turkije getraind kunnen worden. De voorbereidingen zijn verder getroffen dat Suriname bij de volgende ontmoeting een luchtvaartovereenkomst kan aangaan.

RB