Vrijdag 20 april 2018

Uitgaande van de Grondwet van de Republiek Suriname, waarin is opgenomen om regels vast te stellen die het gebruik van tabak beperken en het beleid van de World Health Organisation (WHO) om het gebruik van tabak en tabaksproducten, in het belang van de volksgezondheid onder controle te krijgen, heeft Suriname de Tabakswet van 2013 ingevoerd. De verwoestende gezondheidseffecten, sociale, economische en milieugevolgen van tabaksconsumptie en blootstelling aan tabaksrook hebben de internationale gemeenschap ertoe gebracht om de wereldwijde tabaksepidemie tegen te gaan. Wereldwijd is de tabaksindustrie sterk gereguleerd. Suriname heeft vergeleken met de Caribische regio, Zuid- Midden Amerika en menig ander deel in de wereld een strenge Tabakswet.

Buiten proces afhandelen van smokkelaars afschaffen
‘De harde aanpak heeft averechtse gevolgen gehad. De verwachting was dat hoge belasting en andere strenge maatregelen het gebruik van sigaretten zouden verminderen. Niets is minder waar gebleken. Integendeel heeft de wet de illegale handel aangewakkerd. Drugs en wapenhandelaren stappen over op de illegale handel in sigaretten vanwege de zachtere aanpak daarvan, terwijl de opbrengsten even hoog misschien zelfs hoger zijn dan de drugshandel. De risico’s die drugshandelaren lopen, zijn veel groter en de gevangenisstraffen zijn zeer zwaar.‘ Er gaan stemmen op om de strafmaat bij het overtreden van de Tabakswet te verhogen en het buiten proces afhandelen van het delict af te schaffen.

HD