Zondag 16 juni 2019

Voor Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van de Surinaamse Bushouders Organisatie (SBO), is het wederom duidelijk dat de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) met 2 maten aan het meten is. Dit zegt hij naar aanleiding van de reacties van (bestuurs)leden van PLO, welke onlangs in de media zijn verschenen. Zo heeft een verhitte PLO-lid kenbaar gemaakt vanaf 16 februari a.s. het heft in eigen handen te nemen, vanwege het uitblijven van de brandstofcompensatie en het niet honoreren van het verzoek om de particuliere bushouders een eenmalige kwijtschelding van de rij- en voertuigenbelasting te geven. Aan de andere kant beweert de PLO-voorzitter, John Mahadewsing, dat de bussen per 1 maart in de garage zullen blijven. John Biffe, ondervoorzitter van PLO, heeft geen van beide argumenten bevestigd. Hij praat niet eens over een staking, maar over een overmachtssituatie waar het eindbesluit tijdens een algemene ledenvergadering deze week zal voortvloeien.

Dreigementen vanuit PLO zijn zwak
“PLO hanteert geen eenduidige taal. Als PLO werkelijk verhit zou zijn, zouden ze vandaag al in actie gaan en niet over 1 tot 2 weken”, zegt Sahadew-Lall zonder te aarzelen. Alhoewel SBO en PLO elkaars tegenpolen zijn, zou SBO de staking van PLO ondersteunen, mits het deze week zou geschieden. De ruimte die PLO “zogenaamd” aan de overheid heeft gegeven, wekt bij SBO een gevoel van wantrouwen op. De betaling van de rij- en voertuigenbelasting moet namelijk vóór 28 februari a.s. plaatsvinden, waardoor er geen ruimte meer is om de kat uit de boom te kijken. “Elk dreigement vanuit PLO komt dus heel zwak over.”

Geen brandstofcompensatie maar verhoging bustarieven
Alhoewel Sahadew-Lall eerder gepleit heeft voor een lichte aanpassing van de bustarieven, in combinatie met een verhoging van de brandstofcompensatie, is hij thans van mening dat een verhoging van de bustarieven de ideale manier is om de financiële inkrimping van de bushouders weg te werken. Het is namelijk beter om je eigen boontjes te doppen in plaats van ‘bedelen’ voor iets waar de bushouders recht op hebben. “Wij merken dat de huidige betaling over een deel van het tweede kwartaal van 2018 heel stroef verloopt; de overmaking komt maar niet van de grond. Als de overheid de huidige overmaking niet op tijd kan voldoen, hoe moeten we dan rekenen op een verhoging van de subsidie? Wij willen daarom een verhoging van de bustarieven. Het minimale wat een rit in Paramaribo moet kosten, is SRD 2,50”, aldus Sahadew-Lall.

KSR