Vrijdag 22 februari 2019

“We zijn jong en willen vooruit in Suriname. Het lijkt alsof er allerlei zaken worden verzonnen om dat te belemmeren. Neem nu de rel op het IOL. Wat voor gevolgen heeft de inlijving van de lerarenopleiding bij de universiteit voor de studenten? Voor veel jonge mensen is een redelijk betaalbare opleiding als het IOL een belangrijke opstap naar maatschappelijk succes. Dit jaar worden er geen nieuwe opleidingen opgestart. De studenten die zich dus hadden voorgenomen te gaan studeren aan het IOL kunnen zich nu niet inschrijven. En volgend jaar? Zal dan alles wel gereed zijn voor de overname? Er valt een gat van zeker een jaar. Ontneemt het ministerie jonge mensen zo hun brood? Wat moeten deze jongeren doen? Een jaar wachten?”

“Om toegelaten te worden tot de universiteit moet men een vwo-diploma bezitten. De vwo-studenten willen echt geen leerkracht worden zolang dit beroep onderbetaald is. Via andere richtingen, zoals rechten of medicijnen, kunnen ze veel meer verdienen. De realiteit is nu dat slechts enkele studenten met een vwo-diploma zich inschrijven op de lerarenopleiding. Waarom denkt de minister dat dat zal veranderen? Er zijn helemaal niet genoeg vwo-studenten om al deze plaatsen op te vullen. In andere landen worden docenten wellicht opgeleid op universiteiten, maar het voortraject is daar heel anders, met een ‘high schooldiploma’ kun je al naar de universiteit. En binnen de universiteit heb je ook studies met verschillende waarden die uitmonden in diverse salarissen in het werkveld. Niet elk universitaire bul is van dezelfde waarde. Daarbij komt dat studenten vaak eerst een vak leren, en daar op aansluitend een docentschapsapplicatie volgen met de didactische en pedagogische vaardigheden.”

“Het ministerie stelt nu voor een schakeljaar in te bouwen voor mensen die momenteel wel direct naar het IOL kunnen doorstromen, maar straks niet meer: havo, Natin, Imeao, hoofdakte. Allemaal scholen die geen vwo zijn. Tijdens een schakeljaar worden diverse vakken aangeboden, gericht op de vervolgopleiding. Dit tussenjaar zal niet breed genoeg kunnen worden ingevuld om alle richtingen voldoende uit te rusten als basis voor een 3-jarige opleiding Bachelor in Educatie? Dat betekent: 19 opleidingen op het IOL moeten voor de universiteit alle 19 een specifiek voortraject krijgen? Dat lijkt ons nogal ingewikkeld.”

“In de afgelopen jaren hebben verschillende secties van het IOL de overstap naar een bacheloropleiding al gemaakt. Omdat er al heel lang over de Ba-Ma structuur wordt gesproken binnen het ministerie. Deze opleidingen hebben hun programma herzien en vakken geschrapt of toegevoegd, zoals het schrijven van een scriptie. Of de LIO- stage (Leraar In Opleiding), waarbij diverse competenties die niet in de reguliere stage worden aangeleerd, zijn toegevoegd aan het leraarschap. Hierdoor is het een 4-jarige opleiding geworden, in plaats van de 3-jarige MO-A. En dan kunnen in het eerste jaar de studenten die nu van andere vooropleidingen komen, binnen hun eigen richting worden gevormd tot studenten op niveau. Waarom kijkt het ministerie niet naar deze opleidingen? Het IOL en het ministerie kunnen leren van de plus- en minpunten die uit die transformaties zijn gebleken. Dan zou de overgang van het IOL als afdeling van de universiteit heel wat gladder verlopen.”

Niet bevoegde of beperkt bevoegde leerkrachten?
“Dan moet er gezorgd worden voor solide opleidingen. Er zijn voorbeelden, zeker binnen het IOL. Ook kan er gedacht worden aan bijscholingen om de nieuwste inzichten in het onderwijs in te voeren. Wat willen de studenten zelf? Mogen ze dat aangeven alsjeblieft? Naast baan, gezin en andere verplichtingen doen ze hun best om iets van het onderwijs en hun leven te maken. Ook zij willen kwaliteit, als student en als leerkracht”, aldus Strei!.