Vrijdag 26 april 2019

Het is een goede ontwikkeling dat de VN en de Hoge Commissaris voor Mensenrechten op basis van onafhankelijk onderzoek tot de conclusie komen dat in Myanmar sprake is geweest van genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Er zijn al enkele maatregelen door bepaalde regeringen getroffen tegen de militaire leiders van dit land die verantwoordelijk zijn voor het geweld. Uit documentaires waarin de boedhistische monniken van het land Myanmar aan het woord worden gelaten, blijkt dat zij het geweld tegen de moslims hebben aangesticht omdat ze deze religie en hun belijders als een bedreiging zien. De monniken vergelijken hen met Afrikaanse roofvissen. Twee mediawerkers van Reuters zijn onlangs veroordeeld in het land omdat ze bewijs hebben ontvangen van mensen over de systematische moord op de Rohingiya gepleegd door de militairen en door delen van de Myanmarese bevolking in het bijzonder de boedhistische monniken. Er zijn ook boedhistische organisaties in Suriname en in de wereld die nooit afstand hebben genomen met het geweld dat door de monniken is gepleegd in het belang van hun religie. Geweld op veel lager schaal wordt in de wereld ook gepleegd in naam van bijvoorbeeld de Islam. Ettelijke keren hebben zowel internationale moslimorganisaties als nationale moslimorganisaties in Suriname dit geweld verworpen en afstand van genomen. Impliciet zou dus de consclusie getrokken kunnen worden dat boedhistische organisaties buiten Myanmar achter het genocidaal geweld in hun land staan. De militaire leiders gaan ongestoord door met het verdrijven en het platbranden van de dorpen van de Rohingiya. Ze krijgen niet eens de ruimte om hun gewassen te oogsten. De internationale media is getuige van het grootste vluchtelingenkamp met 700.000 vluchtelingen op de grens tussen Bangladesh en Myanmar. De militairen in Myanmar krijgen een vrijbrief van de burgerregering in het land om het land te zuiveren van de Rohingiya. Aan het hoofd van de burgerregering staat mevrouw Aung San Suu Kyi. Deze mevrouw stond jarenlang onder huisarrest van de militairen omdat ze opkwam voor de democratie en tegen de militaire dictatuur. Deze regeringsleider, de eerste democratische na de terugkeer van de democratie in haar land, ondersteunt de militairen door dik en dun. Deze mevrouw heeft zelf ontzettend veel internationale ondersteuning gehad toen ze het zeer moeilijk had. Voor haar doorzetting kreeg ze zelfs de Nobelprijs voor de Vrede. Nu staat ze aan het hoofd van de etnische zuiveringen in haar land. Haar discriminatie jegens anderen liet ze jaren terug al blijken toen ze bij de BBC geinterviewd zou worden door een presentatrice die moslim was. Ze vond toen dat BBC haar had moeten melden dat ze door een moslimvrouw zou worden geintervieuwd. De internationale gemeenschap heeft zich enorm verkeken op deze persoon door haar te vergelijken met de grote geest Nelson Mandela. De VN heeft in een rapport vastgesteld dat er sprake is van genocide, het Internationaal Strafhof wordt opgeroepen om een speciaal tribunaal in te stellen om de schuldigen te straffen. Er wordt voornamelijk gewezen in de richting van de militairen, maar dat is niet terecht. De regering van Myanmar en in het bijzonder haar leider Mevrouw Aung moet ook voor het internationaal gerechtshof worden gebracht. De regering van Myanmar ontkent niet zozeer dat ze genocide hebben gepleegd, maar eerder dat het Internationaal Strafhof geen jurisdictie heeft in Myanmar omdat dit land het verdrag dat het Strafhof vestigt, niet heeft geratificeerd. Inmiddels is komen vast te staan dat ook dan, het Internationaal Strafhof jurisdictie heeft, omdat de misdaden tegen de menselijkheid een grensoverschrijdend karakter hebben. De Rohingiya kunnen generaties lang niet erkend worden als burgers van Myanmar, puur vanwege hun religie. Door de vervolging zijn ze massaal verhuisd naar Bangladesh die zelf krap zit met middelen. Dit land probeert een regeling te treffen met Myanmar en wil de Rohingiya weer terugsturen naar een land waar ze niet gewild zijn en waarvan ze nooit burger kunnen worden. De christelijke westerse landen hebben in de VN het meest gedaan voor de Rohingiya. Zij drukken nu om de schendingen van mensenrechten te laten onderzoeken. De rijke moslimlanden met de oliedollars hebben geen vinger uitgestoken om de 700.000 Rohingiya te hulp te schieten. Deze landen hebben de kinderen en de vrouwen in de steek gelaten. De Rohingiya zijn het meest vervolgde volk op deze aardbol. Hun vervolging en genocide is geen verhaal maar keiharde realiteit. De Surinaamse regering dient de VN te ondersteunen om de verantwoordelijken voor het genocidaal geweld te vervolgen. De diep in aanzien gezonken mevrouw Aung behoort de eerste in de rij van te vervolgen personen zijn.