Woensdag 22 mei 2019

1Stivasur lanceert Who's the boss campagne12De Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname (Stivasur) lanceerde op 13 maart haar derde campagne, dit keer met als slogan ‘Who’s the boss’. Deze campagne richt zich op het niet samengaan van alcohol en verkeer. Het doel ervan is het aantal automobilisten, dat rijdt onder invloed van alcohol, structureel en blijvend te verminderen.
Wie is de boss?
De ‘Who’s the boss?’ campagne is een Surinaamse versie van de welbekende ‘BOB’-campagne van Europa. De Boss staat voor de ‘Bewust Onbeschonken Sturende Surinamer’. De boss is de persoon in het gezelschap, die nuchter blijft, zodat deze `Surinamer’ op verantwoorde wijze deelneemt aan het verkeer en zorgt dat het gezelschap veilig thuis komt’. Daarbij wordt binnen het gezelschap vooraf afgesproken wie de boss is.
De campagne bevat geen afschrikwekkende beelden van ongelukken als gevolg van rijden onder invloed maar is luchtig en herkenbaar, zodat een ieder zich voelt aangesproken. Aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid voor eigen gezelschappen en voor andere weggebruikers. Verantwoordelijkheid voor elkaar.
Alcohol en verkeer
Als gekeken wordt naar het aantal verkeersongevallen in Suriname en de wijze waarop de ongevallen plaatsvinden, dan moeten wij in Suriname nog meer actie ondernemen op het gebied van verkeersveiligheid. In de afgelopen 10 jaren zijn 817 mensen overleden in het verkeer. Het aantal mensen dat beschonken achter het stuur zat of als gevolg van zulk handelen van een ander om het leven kwamen, is niet bekend.
Zeer recent is het belang van veiligheid in het verkeer onderstreept middels de presentatie van het Strategisch Plan voor Verkeersveiligheid 2018-2021 van het ministerie van Justitie en Politie. Het thema van dit strategisch plan is ‘Verkeersveiligheid, een ieders verantwoordelijkheid’. Een van de actiepunten in het plan is via educatie de gevolgen van gebruik van alcohol bij verkeersdeelnemers te benadrukken. De nieuwe bewustwordingscampagne sluit volgens Stivasur hierop naadloos op aan. Met deze campagne wil Stivasur haar verantwoordelijkheid nemen en een actieve bijdrage leveren aan gedragsverandering binnen de Surinaamse samenleving dat alcohol en verkeer niet samengaan.
Stivasur
Stivasur is opgericht in mei 2015 en wordt tot nu toe financieel ondersteund door alcoholproducenten en handelaren. De stichting heeft tot doel het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik. De stichting wenst middels het vaststellen van standaarden voor verantwoorde alcoholreclame en -verkoop, bestrijden van onverantwoorde alcoholconsumptie en duidelijke communicatie en samenwerking bij te dragen aan de bewustwording over verantwoord alcoholgebruik in Suriname. Zij streeft er ook naar om zichzelf te maken tot een onafhankelijke stichting, los van de invloeden van de alcoholproducenten in Suriname.
Een belangrijk project van Stivasur is de ‘Gedragscode voor Alcoholreclame en Marketing’. Deze code is in 2016 voor het eerst vastgesteld en in 2018 geëvalueerd en aangescherpt. De code is voor akkoord ondertekend door de deelnemers King’s Enterprises NV, Surinaamse Brouwerij NV en Suriname Alcoholic Beverages NV.
De deelnemers hebben blijkens het jaarverslag van de stichting uit 2016 toegezegd om naast naleving van de gedragscode, jaarlijks een bijdrage te leveren aan de stichting van USD 5.000 per jaar. Ze hebben zich gecommitteerd om indien de bedrijfsactiviteiten dit toelaten zoveel als mogelijk mee te werken aan de door Stivasur uit te voeren campagnes en programma’s.