Vrijdag 19 april 2019

Stille loop

16-10- 2018

1Stille loopGisteren werd een stille loop vanuit het Onafhankelijkheidsplein gehouden. Aanleiding is de brute moord op Monaliza Mijnard. Haar vermoedelijke stoffelijke resten werden op 12 oktober op aanwijzen van haar ex-partner gevonden. De deelnemers wilden aandacht vragen voor de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen en hun misnoegen uiten tegen elke vorm van huiselijk geweld. Ook wordt door de loop steun betuigd aan de nabestaanden van het slachtoffer. (foto: Regilio Derby – tekst: RB)