Woensdag 20 maart 2019

2Stichting Pro humaniteit organiseert Leescampagne GalaStichting Pro Humaniteit zal op donderdag 19 april 2018 de Leescampagne Gala organiseren. Als hoogtepunt tijdens dit educatief/artistiek optreden is de overhandiging van de producties van de leescampagne aan scholen en onderwijsinstellingen uit de districten Marowijne, Commewijne, Para, Nickerie en Paramaribo. De leescampagne is een literatuurproject met als belangrijkste doel het promoten van de leesgedachte. Iedereen leest, maar het gaat om lezen tot een gewoonte te maken. Met de leescampagne wil de stichting de totale samenleving bereiken. Het lezen begint op jonge leeftijd, vandaar dat de jeugd één van de doelgroepen is, maar de stichting beoogt de totale samenleving te bereiken. Verder is er een wetenschappelijke, technische en taalkundige benadering verbonden aan het leesproject.

Stichting Pro Humaniteit een Torie-collectief
De Stichting Pro Humaniteit is aan het begin van deze eeuw opgericht (1973) door een groep nationalisten die aangewakkerd waren door de onafhankelijkheid en die verschillende publicaties uitgebracht hebben. Ze waren eerder bekend als een Torie-collectief. Er is een serie publicaties uitgegeven uit eigen beheer, zoals Nickerie profiel (de ontstaansgeschiedenis van Nickerie), De geschiedenis van alcohol en drugsgebruik vanaf de koloniale tijd, De stille kracht (dat is de geschiedenis van de Javanen in Suriname), Heb hart voor Suriname (het eerste boek over de onafhankelijkheid) en zo zijn er nog meerdere publicaties geweest. Tot nu toe worden er boeken uitgegeven. De laatste boeken die in collectief verband zijn uitgegeven zijn het Meerjaren Ontwikkelingsplan van Suriname 2006-2011, dat is geschreven in opdracht van ex-minister Rick van Raavenswaai. Andere werken die daarna zijn gekomen zijn ‘De Leerling maakt de meester’, ‘De geschiedenis van het Instituut voor Middelbaar, Economisch en Administratief Onderwijs’ en zo zijn er nog meer publicaties.

Stichting pakt leescampagne weer op
De leescampagne werd reeds in 2006-2011 uitgevoerd in Suriname en wel in het district Commewijne met de totale schoolbevolking. Het educatiekamp is bezocht door ruim 20.000 personen. De totale schoolbevolking en studenten waren aanwezig. Er zijn filmpjes gemaakt, trainingen aan leerkrachten verzorgd, via de krantenbladen zijn er 44 pagina’s over lezen verschenen, een hoorspel gehouden, boeken uitgegeven vanwege de leescampagne en stickers, posters en radioprogramma’s verzorgd. En dat project heeft 6 jaren geduurd. De publicatie ‘Lezen komt met het ambt’ kan als het ware als een uittreksel gezien worden van deze grote leescampagne van 2006. De stichting heeft dit project wederom opgepakt en de leescampagne is officieel gestart in december van 2017. In de afgelopen maanden zijn via de diverse kranten 40 korte verhalen gepubliceerd en via de radio waren korte educatieve gezegden (capsules) te horen die moeten stimuleren tot bepaalde prikkels om tot lezen aan te zetten. Met de overhandiging van de producties van de leescampagne aan scholen en onderwijsinstellingen wenst de stichting de jongeren te bereiken en een permanente expositie op school te creëren.

NK

Meer Binnenlands Nieuws