Vrijdag 25 mei 2018

Stichting OHM en CUS op bezoek bij Biza-ministerBestuursleden van de Stichting Organisatie Hindoe Media (OHM) en de Culturele Unie Suriname (CUS) hebben op vrijdag 19 april een bezoek gebracht aan minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken. Tijdens het bezoek is informatie aan de bewindsman gepresenteerd over de komende activiteiten in het kader van de viering van 140 jaar Hindoestaanse Immigratie. Ook is de minister geïnformeerd omtrent het verzoek van de organisaties voor een nationale vrije dag op 5 juni dit jaar. De organisaties hebben minister Moestadja een reeks van activiteiten voorgehouden en de bewindsman gevraagd dat zijn departement ook participeert aan de festiviteiten. Daarnaast hebben de organisaties het verzoek gedaan om oude voorstellen met betrekking tot het toekennen van straatnamen wederom in overweging te nemen en die te honoreren. De organisaties maken ook melding van een grote Immigratiebeurs in de periode van de festiviteiten in het Flamboyant Park, waarin participanten uit India worden verwacht. Minister Moestadja was ingenomen met de plannen van de Stichting OHM en de CUS en gaf aan dat de verzoeken doorgeleid zullen worden naar de Raad van Ministers ter discussie. Aan de bewindsman werd de reeks van activiteiten in verband met 140 jaar Hindoestaanse Immigratie voorgehouden.
De activiteiten zien er als volgt uit:
• De Immigratiebeurs van 31 mei-5 juni
• Seniorendag op 19 mei
• Worstelwedstrijden op 26 mei
• Culturele avond NSHI en opening museum op 1 juni
• Baithak gana festival op 2 juni
• Landelijke Immigratieoptocht op 5 juni
• Internationale Conferentie van 6 juni tot 10 juni
• Lezing professor Choenni op 11 juni

Vanuit de Stichting OHM is tevens het verzoek gedaan voor de plaatsing van het Jhan Adhin monument. Tot slot werd aan de bewindsman een 5-tal publicaties aangeboden. Namens de organisaties waren aanwezig de heer drs. Radjen Baldew (voorzitter Stichting OHM), Bhagwan Gangaram Panday (ondervoorzitter) en Ganesh Laigsingh (lid). Namens de CUS was het bestuurslid Amriet Gangaram Panday aanwezig.