Woensdag 15 mei 2019

2Sterke afname Surinaamse Orchideen.1Onze orchideeën komen steeds vaker uit het buitenland, waarna ze in Suriname verder worden vermenigvuldigd door kwekers. John Sahebdin, voorzitter van de Surinaamse Orchideeën en Sierteelt Vereniging (SOSV), zegt dat hij ook orchideeën importeerde, maar nu is overgestapt op het zelf vermenigvuldigen. De Surinaamse orchideeën komen echter steeds minder voor op de Surinaamse markt. Eerder had de arts Ruben Del Prado gesteld dat dit te maken heeft met het fenomeen van ontbossing, waarbij tijdens het kappen van bomen geen rekening wordt gehouden met het leven in de bomen. Deze lezing wordt bevestigd door Sahebdin. “In het binnenland komen bijzonder veel orchideeën voor die we niet zien op de markt, maar wanneer we uit winstbejag de bomen omhakken dan begrijp je dat er op den duur niets overblijft. Er wordt niet gekeken naar wat er in de bomen voorkomt, ook al betreft het een soort orchidee die met uitsterven wordt bedreigd, alles wordt met de grond gelijk gemaakt”, zegt de voorzitter van de SOSV. “Zelfs in natuurreservaten is men bezig, dan kan je uitrekenen wat het resultaat zal zijn op lang termijn”, zegt de voorzitter. Instanties moeten erop bedacht zijn hoeveel ander leven er ook verloren gaat. Sahebdin zegt dat het goed zou zijn om gedegen studies te doen voordat er concessies worden uitgegeven. De voorzitter van de SOSV ziet voor bosbouwers een mogelijke taak om onze orchideeënrijkdom in kaart te brengen. Eerder in de jaren tachtig heeft Marga C. M. Werkhoven reeds prachtig werk geleverd, dat is vervat in boekvorm.

Herbarium
Guno Marjanom, medewerker van het herbarium, bevestigt dat sinds de uitgave van dit boek in 1986 er geen nieuwe gedegen onderzoeken zijn geweest. Ten aanzien van de ontbossingsactiviteiten zegt de assistentonderzoeker van het herbarium dat wanneer je een boom naar beneden haalt, je niet alleen één leven omhaalt, maar diverse levensvormen teniet doet. Marjanom illustreert dit aan de hand van het voorbeeld dat in de bomen ook mossen, varens en bromelia’s voorkomen. De bromelia’s hebben een functie. Er is een heel ecosysteem in het kronendak van de bossen gekoppeld. De bromelia’s zorgen voor de vochtregulatie en huisvesting voor verschillende dieren en insecten. Orchideeën komen eveneens veelvuldig voor in dit kronendak. Marjanom stelt dat voor de uitgifte van concessies de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) de instantie is. De SBB kijkt onder andere naar het productieproces bij de houtkap en draagt zorg voor de controle op de bosinrichting en verricht veld-, weg-, zagerij- en mobiele controlewerkzaamheden. De SBB is een werkarm van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond – en Bosbeheer. Zoals de voorzitter van de SOSV aangaf, is het belangrijk dat ook meegenomen wordt, de bescherming van de inheemse planten, om de biodiversiteit van Suriname voor de komende generaties veilig te stellen. Dit beleid zal echter op ministerieel niveau moeten plaatsvinden.

RB