Woensdag 23 januari 2019

Speculaties rondom verwaarloosde slachthuis Nickerie.2Thans wordt er gespeculeerd dat het aanzienlijk verwaarloosde slachthuis, welke gevestigd is te Voorland Waldeck in het district Nickerie, voor eigen doeleinden aangewend zal worden door de Nationale Democratische Partij (NDP). Dit meldt de volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) tegenover Dagblad Suriname. “Ik vind dat dit perceel gebruikt moet worden voor duurzame investeringen ten behoeve van de agrarische sector. Als je uitbreiding van de veeteelt wenst, dien je sowieso een goede plek te hebben met de nodige faciliteiten, zoals de aanwezigheid van een dierenarts en laboratorium.” Dit slachthuis is overigens al jaren verwaarloosd en wordt daardoor niet meer gebruikt. Ter vervanging hiervan is er al geruime tijd een nieuw slachthuis opgezet te Zeedijk, echter blijkt wederom dat dit gebouw evenmin over de nodige voorzieningen beschikt. “Nu horen we dat er metingen zijn verricht door onbekende mensen op het perceel van het oud slachthuis. Als dit zo is, willen we weten wat de status ervan is. Wat is het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) van plan met het oud slachthuis, dat reeds in een deplorabele staat verkeert?”

Naar zeggen van Kalloe waren er in het begrotingsjaar van 2017 financiële middelen beschikbaar gesteld om het verwaarloosd slachthuis te renoveren. “Maar tot de dag van vandaag is dit niet gebeurd.” Het is inmiddels al langer dan een jaar dat de ontwerpwet betreffende ‘Inspectie van vlees en overige producten van dierlijke oorsprong’ is goedgekeurd. De voedselveiligheid zou hiermee aanzienlijk verbeterd moeten worden. De volksvertegenwoordiger vraagt zich af wat de essentie van deze wet is als er niet eens gezorgd kan worden voor gedegen slachtinrichtingen. “Men stelt hogere standaarden vast voor de veiligheid van de samenleving, maar hoe staat het met de basis benodigdheden om dit doel te realiseren? Bij vlees en vleesproducten moeten er voldoende slachtinrichtingen gecreëerd worden, maar deze mogelijkheden ontbreken in vrijwel alle districten”, aldus Kalloe.

KSR