Donderdag 14 maart 2019

1 Soerdjan laat deadline visserijsector verstrijken1

1 Soerdjan laat deadline visserijsector verstrijken2De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Lekhram Soedjan, heeft niet gereageerd op de eisen van de visserijsector – noch formeel noch informeel. Woensdagmiddag is de deadline verstreken. Afhankelijk van de reactie van de minister zou men verdere strategieën bepalen. De visserijorganisatie is woensdagmiddag in beraad gegaan over vervolgstappen.

Prahlad Sewdien, voorzitter van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), hoopte dat de beleidmakers het niet zover laten komen om de vissers in actie te laten gaan. Sinds woensdag bespreekt de sector acties die ondernomen moeten worden.

Gisteren is één van de zes vistrawlers bij de haven van Cevihas aangemeerd. Sewdien stelt dat de vissers in een panieksituatie zijn, gezien het onbekend is waar de trawler bij Cevihas voor is. Meer nog vanwege het uitblijven van een duidelijke reactie van de minister op het schrijven van de visserijsector.

Het noodalarm is vorig jaar officieel geslagen door de visserijsector in Suriname. Overbevissing is een probleem in de huidige situatie. Bijkans 35 vergunningen zijn inmiddels verstrekt voor de trawlervisserij (grootschalig) in Surinaamse wateren. 445 vergunningen zijn verstrekt voor de artisanale visserij. De sector heeft het vermoeden dat er meer aanvragen op het bord van de minister liggen.

Daarnaast is de kwestie van de 6 Chinese vissersboten al een poos een heet hangijzer binnen de sector. De sector vraagt naar aandacht voor de huidige problemen met betrekking tot de veelheid van uitgegeven vergunningen. Krijgen de 6 Chinese vaartuigen toestemming om te vissen in Surinaamse wateren, zal dat leiden tot vernietiging van de visserijsector in Suriname.

De visserijsector eist de keuringsrapporten van de 6 fabriekstrawlers te zien. Ook wil zij zien een afschrift met de afwijzing van de vergunningsaanvraag van ROS National Fisheries NV om te mogen vissen in Surinaamse wateren.

Kavish Ganesh