Woensdag 22 mei 2019

Vicepresident Ashwin Adhin

Vicepresident Ashwin Adhin

Perdiepkoemar Soekhlal, lid van de Abop in het district Wanica, is niet te spreken over de manier waarop hij zijn districtsgenoot Ashwin Adhin, die tevens vicepresident is van de Republiek, ziet bewegen binnen Wanica. Soeklhal volgt de bezoekjes van Adhin aan tempels (mandirs) en moskeeën en vraagt zichzelf af, hoe dit geaccepteerd kan worden door de religieuze organisaties. “Politiek wordt niet zo gespeeld. Je kunt niet in mandirs en moskeeën gaan om alleen pakketten uit te delen en zodoende mensen aantrekken om politiek werk te doen. Dat is niet de bedoeling van een mandir. Religie moet buiten het politieke veld blijven. De vp gaat nu in alle mandirs om mensen te overrompelen”, stelt de politicus.

De religieuze organisaties moeten volgens Soekhlal een standpunt innemen omtrent deze kwestie. “Mensen krijgen nu onderling ruzie. De eenheid gaat kapot binnen de organisaties. En dit precies op plekken waar de eenheid juist gecreëerd moet worden. Als je dan nog als politicus zichtbaar wilt zijn binnen de samenleving, moet je thuis bij mensen gaan die arm zijn. Ga hun helpen. Loop in de straten waar er arme mensen zijn. Je ziet dagelijks op de televisie of in de kranten problemen van arme mensen. Waarom ga je hun niet helpen? Doe iets voor hun”, meent Soekhlal.

Behalve de vicepresident, blijken ook toppers binnen de VHP en de HVB vaak bezoekjes te brengen aan religieuze plekken. Dagblad Suriname vroeg Soekhlal wat hij dan hiervan zegt. “Mijn boodschap is voor alle politici. Ik haal de vp aan, omdat zijn beweging nu meer uitschiet. Je hoort van mensen nu na de vp zijn bezoek, dat er pakketten zijn uitgedeeld, ‘maar die en die hebben niet gehad’. Mensen worden nu in dienst genomen via de mandirs. Dat is niet de bedoeling”, aldus Soekhlal.

Kavish Ganesh