Donderdag 14 maart 2019

Voor de landbouwkundige en macro-econoom Soedeshchand Jairam is de continue stijging van de benzinetarieven een onverklaarbaar fenomeen. Diesel bedraagt thans SRD 6.31 per liter, terwijl voor unleaded SRD 6.72 neergeteld moet worden. Dit, ondanks Suriname zelf brandstof produceert. Jairam stelt in gesprek met Dagblad Suriname dat landen die over het algemeen brandstof produceren, zoals in Europa, een aanzienlijk lager tarief hanteren voor benzine. “Het dient om de productie te stimuleren; burgers kunnen goedkoop brandstof afnemen waardoor de koopkracht verbeterd wordt. Maar in Suriname merken we juist het omgekeerde”, beklemtoont Jairam.

Ter illustratie noemt hij Guyana als voorbeeld. “Guyana produceert geen brandstof, ze importeren het. Maar toch is benzine bij hun goedkoper dan in Suriname.” De econoom vindt het merkwaardig dat het gros van de volksvertegenwoordigers onder deze omstandigheden geen lotsverbetering nastreeft voor het volk. Burgers voelen zich hierdoor compleet machteloos, merkt Jairam op. “Het lijkt alsof de leden van De Nationale Assemblee (DNA) niet opkomen voor de belangen van hun achterban. Als het inkomen van het volk met 100% was aangepast, zou de ontstane situatie draaglijk zijn.” Het is meerdere malen gebleken dat de brandstoftarieven wekelijks een aanpassing ondergaan. Daar komt nog bij kijken dat er nog andere inkomsten verhogende maatregelen voor de staat in het verschiet liggen, zoals de verhoging van de grondhuurtarieven. “Het volk wordt steeds verder uitgebuit zonder dat er op een behoorlijke wijze door de volksvertegenwoordigers wordt opgetreden. Vooral de coalitie vertoont een lakse houding.”

Dergelijke maatschappelijke wantoestanden creëren veel emotionele schade bij de burgers. Zo ontstaan bijvoorbeeld depressie en demotivatie, met alle gevolgen van dien. Daarom is Jairam van oordeel dat het hoogste college van de Staat haar bestaansrecht moet bewijzen door in te spelen op de situatie. “In deze tijd waar we een tekort hebben aan inkomsten en werkgelegenheid zou vooral de belasting op brandstof vrijgesteld moeten worden.” Vooral binnen de agrarische sector is dit urgent. Deze sector is namelijk geheel aan haar lot overgelaten waardoor de verhoging van brandstof de druppel is die de emmer doet overlopen. Volgens de landbouwkundige is het volstrekt onlogisch dat producenten meer kosten moeten maken, terwijl het rendement dat daaruit voortvloeit als het ware niets voorstelt. “Men moet geen grappen maken met brandstof; dit heeft een doorwerking op de prijzen van alle goederen en diensten. Waarom kunnen de regering en DNA geen helpende hand bieden om de government take te verlagen?”, aldus Jairam.

KSR