Donderdag 16 mei 2019

Voor de studenten van het voortgezet wetenschappelijk onderwijs (vwo) is de SO (schoolonderzoek)-periode in aantocht. Van 10 tot en met 19 december 2018 worden de vakken Economie I, Geschiedenis, Scheikunde, Frans, Engels, Sociologie, Nederlands, Wiskunde en Aardrijkskunde getentamineerd. Na de kerstvakantie van 20 december 2018 tot en met 9 januari 2019 zullen de SO’s vervolgd worden. Van 14 tot en met 16 januari 2019 wordt er een deelexamen afgelegd in de vakken Economie 2, Natuurkunde, Biologie, Spaans en Wiskunde. Balram Soemeer, voorzitter van het VOS-Directeurenberaad, deelde aan Dagblad Suriname mee dat de voorbereidingen in volle gang zijn. “Wij zijn helemaal op schema met de voorbereidingen. Ik hoop dat de studenten de vakken niet onderschatten en zich volledig inzetten”, aldus Soemeer.

KSR