Dinsdag 23 april 2019

1 SLM directie vertrouwd vakbond niet meerDe Surinaamse Luchtvaarmaatschappij (SLM) heef gisteren op een persconferentie de Bond Personeel SLM (BP-SLM) van repliek gediend. De directie heeft het vertrouwen in de bond opgezegd. De bond moet nu de directie ervan overtuigen, dat zij te vertrouwen is om vervolgens in voorkomende gevallen als gelijke partners met elkaar te kunnen onderhandelen. CEO Gerard Lau stelt dat de bond onwaarheden zou hebben verkondigd. Hij noemt die ‘vals nieuws’. De directeur wenst niet in polemiek te treden. Hij betreurt het dat de vakbond interne zaken naar buiten brengt. “Informatie die intern moet blijven. Dat is hun verantwoordelijkheid. Wij pareren het”, stelt Lau. Het feit dat de BP-SLM op een gegeven moment niet langer is betrokken bij de afkoop van het personeel van Residence Inn (RI) is bij de BP-SLM kennelijk een groot pijnpunt. Dit is volgens de directie echter volledig aan de niet consistente opstelling van BP-SLM zelf te wijten. De BP-SLM zou het harmoniemodel waar zij zelf prat op gaat, zelf overboord hebben gegooid.

Het proces volgens de directie
“De directie en de Raad van Commissarissen van de SLM hebben met de voorzitter van BP-SLM de afkoopregeling, die veel ruimer is dan wat de cao voorschrijft en ook veel ruimer is dan de gebruikelijke kantonrechtersformule, mondeling uitputtend besproken. Voorts is aan de voorzitter van BP-SLM aangegeven dat de BP-SLM alle eer krijgt om dit voorstel aan de medewerkers van Residence Inn NV voor te leggen. De voorzitter van de bond was enthousiast hierover en er is toen besloten om op dinsdag 14 augustus 2018 de medewerkers van Residence Inn gezamenlijk (directie en bond) te informeren, hetgeen toen ook heeft plaatsgevonden. Hierna heeft de BP-SLM het noodzakelijk geacht de vakcentrale C47 erbij te halen, terwijl de kwestie van Residence Inn al was afgehandeld conform eerdere duidelijke afspraken. Deze stap van de BP-SLM vertaalt de directie als zouden er mogelijk andere motieven spelen, waaronder vermoedelijk ook politieke motieven. Immers de basis om C47 erbij te halen, ontbrak volledig. Er was immers volledige overeenstemming over de afkoopregeling van de ex-personeelsleden van Residence Inn NV (Paramaribo)”, aldus de directie.

Bij aantreden van de nieuwe Raad van Commissarissen heeft de president-commissaris volgens de bond aangegeven dat de opdracht van de aandeelhouder was om SLM te sluiten. De commissaris heeft de ruimte gevraagd om binnen 2 tot 3 jaar het bedrijf winstgevend te maken. SLM heeft nu een 2-koppige directeur en een 4-koppige onderdirecteurenteam. “En dit voor een zo slecht draaiend bedrijf. Men is gegaan van 4 directieleden naar 6. Dit kost het bedrijf per jaar een half miljoen US$. Maar het gaat om een bedrijf dat nog gezond moet worden gemaakt. De BP-SLM heeft hierin geen inbreng”, zei bondsvoorzitter Robby Maaien.

“Was de bond in het gesprek met de president aanwezig? De opdracht was: SLM binnen 2 a 3 jaar gezond te krijgen, zonder politieke bemoeienis. Meneer Steve Silos en ik zijn aangetrokken om ondersteuning te geven aan dat proces. Omdat er geen politieke bemoeienis in het bedrijf zal zijn, heb ik de job aanvaardraad”, legt Lau uit. De constatering van de bond is volgens hem niet valide. “Ik weet niet wat meneer Maaijen allemaal gezegd heeft. Ik weet niet wat zijn state of mind is (mentale gesteldheid). Ik kom steeds tot de conclusie dat wanneer u richting pensioen gaat en bondsvoorzitter bent, je prudent gedraagt en steeds deuren open maakt. De zaken die naar voren zijn gebracht, zijn feitelijk niet altijd correct”, aldus Lau. Vaststaat dat de SLM-directie de casus van Residence Inn voor zichzelf heeft afgesloten.

Kavish Ganesh