Vrijdag 19 april 2019

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Erlan Sleur hield woensdag een persconferentie in de Palmentuin. De activist roept op om vandaag op het Onafhankelijkheidsplein een manifestatie te houden tegen de verdere vernietiging van het bos en het milieu. Aanleiding is de klimaatconferentie door de High Forested Low Deforestation (HFLD) landen, die vandaag wordt afgesloten. Sleur zegt geluisterd te hebben naar de presentaties van de sprekers over onze natuur ‘en dit klinkt te mooi om waar te zijn’. “We zitten allang niet meer op 93% bos.” Sleur stelt dat in de binnenlanden veel aan houtkap wordt gedaan. In de stad is dit niet waar te nemen door de gemiddelde burger. Iedereen die over ons bos vliegt, ziet de vernietiging. Sleur ziet de 93% als achterhaald. “Er worden dingen weggelaten om het percentage omhoog te krikken.” Sleur doelt hierop op berekeningen waarbij bijvoorbeeld het stuwmeer niet wordt meegeteld, terwijl het stuwmeer een oppervlakte van 2% bos vertegenwoordigt.

Ook vindt Sleur dat het percentage verder naar beneden bijgesteld moet worden vanwege het Tigrigebied. “Je kan zeggen wat je wil maar dit deel is niet meer van Suriname. Tot nu toe heeft niemand Guyana erop geattendeerd dat dit deel Suriname toebehoort”, laat Sleur weten. Een ander punt is dat er steeds wordt aangehaald dat Suriname 93% bos heeft. Volgens Sleur lopen NGO’s de kans bij de indiening van hun projecten dat beoordelaars naar de 7% kijken en zich afvragen waarom men 7% zou helpen financieren om te rehabiliteren. “Wat valt er te herbebossen als je 93% bos hebt”, wil Sleur weten. Voor de activist is het duidelijk dat het percentage vernietigd bos vele malen hoger moet liggen. Ook vraagt de oprichter van Probios zich af wat er zal gebeuren als Suriname daadwerkelijk financiële middelen krijgt als compensatie voor het in stand houden van het bos. “Valt de houtkapindustrie in Suriname dan geheel weg? De actie van Probios is om 13:00 uur op het plein”, aldus Sleur.

RB