Maandag 22 april 2019

Een indruk van de hoorzitting van het ressort Houttuin in het district Wanica

Een indruk van de hoorzitting van het ressort Houttuin in het district Wanica

Zware transportwagens grote boosdoener

De ressortraad van Houttuin heeft maandagavond als eerste binnen het district Wanica zijn hoorzitting voor 2019 gehouden. Hierbij is het ressortplan van het dienstjaar 2020 gepresenteerd. De burgers die in groten getale aanwezig waren, waren content met de presentatie en het plan dat RR Houttuin hen voorgehouden heeft. Toen de burgers eenmaal aan het woord kwamen, domineerde slechte wegen de hoorzitting. De burger vraagt niet veel van de regering. “Herstel onze wegen en we zijn al blij”, zei een burger. Een van de hoofdoorzaken van de kapotte wegen is het zwaar transport dat erover rijdt, waaronder de houtblokken die vervoerd wordt. Dit is duidelijk te merken aan de Tout Lui Fautkanaalweg, Tjon A Kietweg en Vredenburg Serie B. Een bewoner van de Tjon A Kietweg vroeg waarom de regering vergunningen verleent voor houtbedrijven in woonwijken met smalle wegen. “Eenmaal de weg kapot is, duurt het jaren voordat er iets ad hoc eraan gedaan wordt”, zei hij. Door de slechte binnenwegen in wijken, gaat de vuilophaaldienst ook niet ‘naar binnen’ om haar werk te doen. Hierdoor bergen mensen hun vuil op langs de hoofdwegen, in de hoop dat het toch opgehaald wordt.

In zijn presentatie heeft RR Houttuin ook aangegeven dat de 3 prioriteitsprojecten die geselecteerd waren voor het dienstjaar 2018, niet uitgevoerd zijn. Deze waren het betegelen van de wegen rond de RGD-poli Houttuin en plaatsen van duikers langs de trens van de poli om zo meer parkeergelegenheid te hebben. Een ander project was het aanleggen van minivoetbalvelden in de gebieden Vredenburg, Dijkveld en Maretraite Project. En als derde prioriteit was aangegeven een grote renovatie van de sluis te Tout Lui Faut en het plaatsen van een beheerder voor de sluis. Doordat deze projecten niet uitgevoerd zijn, verliezen de ressortraad en ook de burgerij haar vertrouwen in de regering. “Jullie maken zulke mooie plannen en ze worden niet uitgevoerd. Wat doen jullie eraan? Kan er geen evaluatie per kwartaal of halfjaarlijks plaatsvinden van de plannen”, haalde een dame aan.

Voor het dienstjaar 2020 heeft ressortraad Houttuin geen prioriteitsprojecten aangegeven.

Asha Gajadien-Bhagwat